Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 1138 for the string name in sl:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
sl
O { -brand-full-name }u
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
sl
Uporabljate posodobitveni kanal <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
sl
Pomoč za { -brand-product-name }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sl
Prenašanje posodobitve – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
sl
Posodobitve so na voljo na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sl
{ -brand-short-name } razvija <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globalna skupnost</label>, ki si prizadeva, da bi splet ostal odprt, javen in dostopen vsem.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
sl
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> je <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">globalna skupnost</label>, ki si prizadeva, da bi splet ostal odprt, javen in dostopen vsem.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
sl
Želite pomagati? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Donirajte</label> ali <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">se nam pridružite!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sl
<img data-l10n-name="icon"/>Prenašanje posodobitev — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
sl
Posodobitve so na voljo na <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
sl
Nameščanje posodobitev
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
sl
Posodobitev ni uspela. <label data-l10n-name="failed-link">Prenesite najnovejšo različico</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
sl
Posodobitev ni uspela. <a data-l10n-name="failed-link-main">Prenesite najnovejšo različico</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
sl
Iskanje posodobitev ni uspelo zaradi notranje napake. Posodobitve so na voljo na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sl
{ -brand-short-name } je posodobljen
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sl
{ -brand-short-name } se posodablja v drugem primerku
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sl
Nadaljnje posodobitve niso več mogoče. <label data-l10n-name="unsupported-link">Več o tem</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
sl
Ponovno zaženi za posodobitev { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sl
Izdaja { -brand-short-name } je poskusna in lahko deluje nezanesljivo.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
sl
Vnos za { $loginTitle } s tem uporabniškim imenom že obstaja. <a data-l10n-name="duplicate-link">Odprem obstoječi vnos?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sl
{ -brand-short-name } nima dovoljenja za branje datoteke. Poskusite spremeniti dovoljenja datoteke.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sl
{ $count -> *[other] <span>Dodane nove prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sl
{ $count -> *[other] <span>Napake:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sl
{ $count -> *[other] <span>Posodobljene obstoječe prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sl
{ $count -> *[other] <span>Najdene podvojene prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sl
Prijave in gesla, uvožena v { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
sl
Če so vaše prijave shranjene v drugem brskalniku, jih lahko <a data-l10n-name="import-link">uvozite v { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
sl
Če so vaše prijave shranjene izven { -brand-product-name }a, jih lahko <a data-l10n-name="import-browser-link">uvozite iz drugega brskalnika</a> ali <a data-l10n-name="import-file-link">datoteke</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
sl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
sl
Če ste svoje prijave shranili v { -brand-product-name } v drugi napravi, jih lahko prenesete sem, tako da:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sl
Ustvarite { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } ali se prijavite na napravi, na kateri so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
sl
Za dodatno pomoč obiščite <a data-l10n-name="passwords-help-link">podporo za gesla</a>.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
sl
Ko geslo shranite v { -brand-product-name }, se bo prikazalo tukaj.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
sl
Vključi { -pocket-brand-name } v { -brand-product-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name } da shranite članke, videoposnetke in povezave.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
sl
{ -pocket-brand-name } lahko uporabljate za odkrivanje in shranjevanje spletnih strani, člankov, videoposnetkov in podkastov ali za vračanje na vsebine, ki ste jih brali.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
sl
Med shranjevanjem na { -pocket-brand-name } je prišlo do napake.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
sl
Za shranjevanje v { -pocket-brand-name } morate biti povezani na internet. Povežite se z internetom in poskusite znova.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
sl
Shranjeno v { -pocket-brand-name }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
sl
Shranjeno v { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
sl
Že uporabljate { -pocket-brand-name }?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name }, da shranite članke, videoposnetke in povezave.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name }, da shranite članke, videoposnetke in povezave. Oglejte si svojo shranjeno vsebino v katerikoli napravi in kadarkoli.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
sl
Brezplačno se registrirajte na { -pocket-brand-name }u.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
sl
Registrirajte se s { -brand-product-name }om
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
sl
Shranite članke in videe v { -brand-product-name }u in si jih oglejte na { -pocket-brand-name }u iz katere koli naprave.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name } v { -brand-product-name }u in shranite članek, video ali stran.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
sl
Oglejte si v { -pocket-brand-name }u na kateri koli napravi.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
sl
{ -brand-short-name } se ukvarja s piškotki namesto vas
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sl
Naj { -brand-short-name } namesto vas odgovarja na zahteve za shranjevanje piškotkov, vam pa omogoči nemoteno brskanje. { -brand-short-name } bo poskušal zavrniti vse zahteve, če bo to mogoče.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
sl
Ko zaprete vsa zasebna okna, { -brand-short-name } izbriše piškotke, zgodovino in podatke o spletnih mestih.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
sl
Prenesite { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
sl
{ -focus-brand-name }: Prenosno zasebno brskanje
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
sl
Naša namenska aplikacija za zasebno brskanje po vsakem brskanju počisti zgodovino in piškotke.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
sl
Uporabite { -focus-brand-name } za tista zasebna iskanja, za katera ne želite, da jih vidi vaš glavni mobilni brskalnik.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
sl
{ -focus-brand-name } vsakič počisti vašo zgodovino ter zavrača oglase in sledilce.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
sl
Skrijte svojo dejavnost in lokacijo z { -mozilla-vpn-brand-name }. Z enim klikom vzpostavite varno povezavo, celo na javnih omrežjih Wi-Fi.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sl
Zasebno okno: { -brand-short-name } ob zaprtju vseh zasebnih oken izbriše njihovo zgodovino iskanja in brskanja. To še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sl
{ -brand-short-name } izbriše zgodovino iskanja in brskanja, ko zaprete vsa zasebna okna, vendar to še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
sl
Ohranite svojo zasebnost z { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Možnosti</a> *[other] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Nastavitve</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
sl
{ $engineName } je vaš privzeti iskalnik v zasebnih oknih
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
sl
Ponovno zaženi pred nadaljnjo uporabo { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sl
V ozadju se je začela posodobitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. Za dokončanje posodobitve ga boste morali znova zagnati.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sl
{ -brand-short-name } je pripravljen.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
sl
Vaši dodatki in prilagoditve so bili odstranjeni, nastavitve brskalnika pa povrnjene na privzete vrednosti. Če vaša težava še vedno ni odpravljena, <a data-l10n-name="link-more">se pozanimajte o nadaljnjih korakih.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sl
Posodobite nastavitve za samodejno pošiljanje poročil ob sesutju { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sl
Vključite naslove strani, ki ste jih imeli odprte, ko se je { -brand-short-name } sesul
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sl
Poročilo o sesutju je že bilo poslano. Hvala, da pomagate izboljševati { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sl
Poročila o sesutju nam pomagajo prepoznati težave in izboljšati { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sl
{ -brand-short-name } ima zmožnost samodejnega sproščanja zavihkov iz pomnilnika, ki preprečuje sesutja programa zaradi morebitne nezadostne količine razpoložljivega pomnilnika v sistemu. Zavihek, ki se bo naslednji sprostil, se izbira na osnovi več lastnosti. Ta stran prikazuje, kako { -brand-short-name } razporeja prednost zavihkov in kateri zavihek se bo sprostil iz pomnilnika, ko bo sproščanje sproženo. Sprostitev zavihka lahko sprožite ročno s klikom na spodnji gumb <em>Sprosti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
sl
Več o sproščanju zavihkov in o tej strani lahko preberete na <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a>.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
sl
Ta računalnik je povezan z napravo { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
sl
Zavihek iz naprave { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
sl
Skrbnik vašega sistema je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
sl
Vaš sistemski skrbnik je zavrnil { $addonName } ({ $addonId }).
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker predstavlja veliko tveganje za težave z varnostjo ali zanesljivostjo.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
sl
Dodatka, prenesenega s te strani, ni bilo mogoče namestiti, ker je verjetno poškodovan.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sl
Ni bilo mogoče namestiti dodatka { $addonName }, ker ni združljiv s { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sl
Dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
sl
Dodatka { $addonName } ni mogoče namestiti s tega mesta.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil namestitev nepotrjenega dodatka.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
sl
Namestitev dodatkov ni dovoljena med ali pred vstopom v celozaslonski način.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-corrupt-file
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker je verjetno poškodovan.
en-US
This add-on could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti zaradi napake v datotečnem sistemu.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-not-signed
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ni potrjen.
en-US
This add-on could not be installed because it has not been verified.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
sl
Prijavi to razširitev organizaciji { -vendor-short-name }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
sl
Odstrani { $name } iz { -brand-shorter-name }a?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
sl
Odstranim { $name }?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
site-permission-install-first-prompt-midi-header
sl
Spletno mesto zahteva dostop do vaših naprav MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Dostop do naprav lahko omogočite z namestitvijo dodatka.
en-US
This site is requesting access to your MIDI (Musical Instrument Digital Interface) devices. Device access can be enabled by installing an add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
sl
Zaključite nameščanje razširitev, uvoženih v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sl
{ $addonName } je bil dodan v { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
sl
{ $addonName } zahteva nova dovoljenja
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled
sl
Namestitev programske opreme je trenutno onemogočena. Kliknite gumb Omogoči, če jo želite omogočiti, potem pa poskusite znova.
en-US
Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
sl
Skrbnik vašega sistema je onemogočil nameščanje programske opreme.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
sl
Dovolite { $host } namestitev dodatka?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header-unknown
sl
Ali dovolite nameščanje dodatka neznani strani?
en-US
Allow an unknown site to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-install.label
sl
Nadaljuj z namestitvijo
en-US
Continue to Installation
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
sl
Poskušate namestiti dodatek iz { $host }. Preden nadaljujete, preverite, da zaupate tej strani.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message-unknown
sl
Poskušate namestiti dodatek iz neznane strani. Preden nadaljujete, preverite, da zaupate tej strani.
en-US
You are attempting to install an add-on from an unknown site. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
sl
{ $colorway-name } – uravnotežena
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
sl
{ $colorway-name } – drzna
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
sl
{ $colorway-name } – mehka
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
sl
Prenesite najnovejšo različico { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
sl
{ -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") } ni bilo mogoče samodejno posodobiti. Prenesite novo različico – shranjeni podatki in prilagoditve bodo ohranjeni.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sl
Na voljo je nova posodobitev za { -brand-shorter-name }, vendar je ni mogoče namestiti, ker se izvaja drug izvod { -brand-shorter-name }a. Za nadaljevanje posodobitve ga zaprite, lahko pa jo vseeno namestite, pri čemer drugi izvod morda ne bo deloval pravilno, dokler ga ne zaženete znova.
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
sl
Vseeno posodobi { -brand-shorter-name }
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
sl
{ -brand-shorter-name }a ni mogoče samodejno posodobiti na najnovejšo različico.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
sl
Namestite najnovejšo različico { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }. Odprta okna in zavihki bodo obnovljeni.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
sl
Vaš operacijski sistem ni združljiv z najnovejšo različico { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
sl
O { -brand-shorter-name }u
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
sl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
sl
Pomoč za { -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
sl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
sl
Prenašanje posodobitve za { -brand-shorter-name }
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-sign-in
sl
Prijava v { -brand-product-name }
en-US
Sign in to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
sl
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
sl
Priporočena prednastavitev za spremljanje zmogljivosti { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-label.label
sl
{ -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-graphics-description
sl
Prednastavitev za preiskovanje napak grafike v { -brand-shorter-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-media-description2
sl
Prednastavitev za preiskovanje napak zvoka in videa v { -brand-shorter-name(sklon: "mestnik") }.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-networking-description
sl
Prednastavitev za preiskovanje napak v delovanju omrežja v { -brand-shorter-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-power-description
sl
Prednastavitev za preiskovanje napak pri porabi energije v { -brand-shorter-name(sklon: "mestnik") } z nizko porabo sredstev.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sl
Opravilo Privzet uporabniški agent preverja, ali se privzeta vrednost spremeni iz { -brand-short-name } v drug brskalnik. Če se sprememba zgodi v sumljivih okoliščinah, uporabnika največ dvakrat pozove, naj nastavitev vrne na { -brand-short-name }. Opravilo se samodejno namesti skupaj z brskalnikom { -brand-short-name } in znova, ko se { -brand-short-name } posodobi. Če želite onemogočiti opravilo, spremenite nastavitev “default-browser-agent.enabled” na strani about:config ali nastavitev pravilnika { -brand-short-name } za podjetja “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
sl
Privzeti brskalnik je bil pred kratkim zamenjan. Kliknite za povrnitev { -brand-short-name }a kot privzetega programa.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
sl
Želite še naprej uporabljati { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
sl
{ $count -> [one] Odstrani zaznamek [two] Odstrani { $count } zaznamka [few] Odstrani { $count } zaznamke *[other] Odstrani { $count } zaznamkov }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-add-bookmark
sl
Dodaj zaznamek
en-US
Add bookmark
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-edit-bookmark
sl
Uredi zaznamek
en-US
Edit bookmark
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-edit-bookmark.label
sl
Uredi ta zaznamek
en-US
Edit this bookmark
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
sl
Za hiter dostop postavite svoje zaznamke v to orodno vrstico. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Upravljanje zaznamkov </a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sl
Uvozite zaznamke v { -brand-short-name } iz drugega brskalnika.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-default
sl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-private
sl
{ -brand-full-name } – Zasebno brskanje
en-US
{ -brand-full-name } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-title
sl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
sl
{ $content-title } – { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
sl
{ $content-title } – { -brand-full-name } – Zasebno brskanje
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-default
sl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-private
sl
{ -brand-full-name } – Zasebno brskanje
en-US
{ -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
sl
{ -brand-short-name } samodejno pošilja nekatere podatke organizaciji { -vendor-short-name }, zato da lahko izboljšamo vašo izkušnjo.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
sl
Zvok ali video na tej strani uporablja DRM, kar lahko omejuje delovanje { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
sl
S klikom na "Uporabi e-poštno masko" se strinjate s <label data-l10n-name="tos-url">pogoji uporabe</label> in z <label data-l10n-name="privacy-url">obvestilom o zasebnosti</label>.
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
sl
Stran <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> je zdaj prikazana čez celoten zaslon
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
sl
To je varna stran { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sl
{ -brand-short-name } je zavrnil dele strani, ki niso varni.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sl
Čeprav je { -brand-short-name } zavrnil dele vsebine, nekateri drugi deli še vedno niso varni (npr. slike).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
sl
Vključite način samo HTTPS za to stran, če želite, da { -brand-short-name } nadgradi povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
sl
Vključite nadgrajevanje na HTTPS za to spletno mesto, če želite, da { -brand-short-name } uporabi zavarovano povezavo, ko je to mogoče.
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
sl
Domača stran { -brand-short-name }a
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
sl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ima nadzor nad vašim kazalcem. Pritisnite Esc za ponovni prevzem nadzora.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-notification-xpinstall-prompt-learn-more
sl
Več o varni namestitvi dodatkov
en-US
Learn more about installing add-ons safely
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sl
{ $popupCount -> [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla več kot { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla pojavno okno. [two] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavni okni. [few] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavna okna. *[other] { -brand-short-name } je strani preprečil, da bi odprla { $popupCount } pojavnih oken. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
private-browsing-shortcut-text-2
sl
{ -brand-shortcut-name } – Zasebno brskanje
en-US
{ -brand-shortcut-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
sl
Osveži { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
sl
Posodobi { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno preusmerjanje te strani na drugo stran.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
sl
{ -brand-short-name } je preprečil samodejno ponovno nalaganje te strani.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
sl
<strong>Želite odpreti zavihke od prejšnjič?</strong> Prejšnjo sejo lahko obnovite v meniju { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") } <img data-l10n-name="icon"/> pod Zgodovina.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.label
sl
Shrani v { -pocket-brand-name }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.tooltiptext
sl
Shrani v { -pocket-brand-name }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
sl
Dodaj iskalnik »{ $engineName
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.label
sl
Dodaj »{ $engineName
en-US
Add “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
sl
Dodaj iskalnik »{ $engineName
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-engine-with-alias.tooltiptext
sl
{ $engineName } ({ $alias })
en-US
{ $engineName } ({ $alias })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
sl
Delite { -brand-short-name }. Drugi ljudje lahko vidijo, ko preklopite na nov zavihek.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-addons-notification-anchor.tooltiptext
sl
Odpri ploščo s sporočili o namestitvah dodatkov
en-US
Open add-on installation message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-group-firefox-suggest.label
sl
{ -firefox-suggest-brand-name }
en-US
{ -firefox-suggest-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-install-blocked.tooltiptext
sl
Temu spletnemu mestu ste prepovedali nameščanje dodatkov.
en-US
You have blocked add-on installation for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
sl
Iskanje v { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
sl
Išči z iskalnikom { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
sl
Iščite z iskalnikom { $name } ali vnesite naslov
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
sl
Tipkajte manj, najdite več: Iščite z iskalnikom { $engineName } iz vrstice z naslovom.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-redirect-2
sl
Začnite z iskanjem v naslovni vrstici ter spremljajte predloge iskalnika { $engineName } in zgodovine vašega brskanja.
en-US
Start your search in the address bar to see suggestions from { $engineName } and your browsing history.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-services-notification-anchor.tooltiptext
sl
Odpri ploščo s sporočili o namestitvah
en-US
Open install message panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-edit-bookmark.tooltiptext
sl
Uredi zaznamek ({ $shortcut })
en-US
Edit this bookmark ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-mac.label
sl
Uredi zaznamek
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-with-shortcut.aria-label
sl
Uredi zaznamek
en-US
Edit Bookmark

Displaying 200 results out of 1138 for the string name in en-US:

Entity sl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
sl
O { -brand-full-name }u
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
sl
Uporabljate posodobitveni kanal <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
sl
Pomoč za { -brand-product-name }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
sl
Prenašanje posodobitve – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
sl
Posodobitve so na voljo na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sl
{ -brand-short-name } razvija <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">globalna skupnost</label>, ki si prizadeva, da bi splet ostal odprt, javen in dostopen vsem.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
sl
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> je <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">globalna skupnost</label>, ki si prizadeva, da bi splet ostal odprt, javen in dostopen vsem.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
sl
Želite pomagati? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Donirajte</label> ali <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">se nam pridružite!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
sl
<img data-l10n-name="icon"/>Prenašanje posodobitev — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
sl
Posodobitve so na voljo na <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
sl
Posodobitev ni uspela. <label data-l10n-name="failed-link">Prenesite najnovejšo različico</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
sl
Posodobitev ni uspela. <a data-l10n-name="failed-link-main">Prenesite najnovejšo različico</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
sl
Iskanje posodobitev ni uspelo zaradi notranje napake. Posodobitve so na voljo na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
sl
{ -brand-short-name } je posodobljen
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sl
{ -brand-short-name } se posodablja v drugem primerku
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sl
Nadaljnje posodobitve niso več mogoče. <label data-l10n-name="unsupported-link">Več o tem</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
sl
Ponovno zaženi za posodobitev { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sl
Izdaja { -brand-short-name } je poskusna in lahko deluje nezanesljivo.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili prijavi, ki ste ju shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, in vsa morebitna prikazana opozorila o krajah. Dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
sl
{ $count -> [1] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim { -fxaccount-brand-name }om. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
sl
{ $count -> [one] S tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] S tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. S tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. Tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
sl
Vnos za { $loginTitle } s tem uporabniškim imenom že obstaja. <a data-l10n-name="duplicate-link">Odprem obstoječi vnos?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
sl
Npr. več uporabniških imen, gesel, spletnih naslovov za eno prijavo.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
sl
Napačne ali manjkajoče glave stolpcev. Prepričajte se, da datoteka vsebuje stolpce za uporabniško ime, geslo in spletni naslov.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sl
{ -brand-short-name } nima dovoljenja za branje datoteke. Poskusite spremeniti dovoljenja datoteke.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
sl
{ $count -> *[other] <span>Dodane nove prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sl
{ $count -> *[other] <span>Napake:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
sl
{ $count -> *[other] <span>Posodobljene obstoječe prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sl
{ $count -> *[other] <span>Najdene podvojene prijave:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(niso uvožene)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nova prijava dodana</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novi prijavi dodani</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">nove prijave dodane</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">novih prijav dodanih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
sl
Prijave in gesla, uvožena v { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaka</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napaki</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napake</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">napak</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječa prijava posodobljena</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječi prijavi posodobljeni</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječe prijave posodobljene</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">obstoječih prijav posodobljenih</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojena prijava</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojeni prijavi</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojene prijave</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">podvojenih prijav</div> <div data-l10n-name="not-imported">(ni uvoženo)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
sl
Če so vaše prijave shranjene v drugem brskalniku, jih lahko <a data-l10n-name="import-link">uvozite v { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
sl
Če so vaše prijave shranjene izven { -brand-product-name }a, jih lahko <a data-l10n-name="import-browser-link">uvozite iz drugega brskalnika</a> ali <a data-l10n-name="import-file-link">datoteke</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
sl
(brez uporabniškega imena)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
sl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sl
Pojdi na { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
sl
Če ste svoje prijave shranili v { -brand-product-name } v drugi napravi, jih lahko prenesete sem, tako da:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
sl
Ustvarite { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } ali se prijavite na napravi, na kateri so shranjene vaše prijave.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
sl
Za dodatno pomoč obiščite <a data-l10n-name="passwords-help-link">podporo za gesla</a>.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
sl
Uporabniško ime
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
sl
Ko geslo shranite v { -brand-product-name }, se bo prikazalo tukaj.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
sl
(ni uporabniškega imena)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
sl
Imenu (A–Ž)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
sl
Imenu (Ž–A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
sl
Uporabniškem imenu (A–Ž)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
sl
Uporabniškem imenu (Ž–A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
sl
Vključi { -pocket-brand-name } v { -brand-product-name(sklon: "mestnik") }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name } da shranite članke, videoposnetke in povezave.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
sl
{ -pocket-brand-name } lahko uporabljate za odkrivanje in shranjevanje spletnih strani, člankov, videoposnetkov in podkastov ali za vračanje na vsebine, ki ste jih brali.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
sl
Med shranjevanjem na { -pocket-brand-name } je prišlo do napake.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
sl
Za shranjevanje v { -pocket-brand-name } morate biti povezani na internet. Povežite se z internetom in poskusite znova.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
sl
Shranjeno v { -pocket-brand-name }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
sl
Shranjeno v { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
sl
Že uporabljate { -pocket-brand-name }?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name }, da shranite članke, videoposnetke in povezave.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name }, da shranite članke, videoposnetke in povezave. Oglejte si svojo shranjeno vsebino v katerikoli napravi in kadarkoli.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
sl
Brezplačno se registrirajte na { -pocket-brand-name }u.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
sl
Registrirajte se s { -brand-product-name }om
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
sl
Shranite članke in videe v { -brand-product-name }u in si jih oglejte na { -pocket-brand-name }u iz katere koli naprave.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
sl
Kliknite gumb { -pocket-brand-name } v { -brand-product-name }u in shranite članek, video ali stran.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
sl
Oglejte si v { -pocket-brand-name }u na kateri koli napravi.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
sl
Ime pravilnika
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
sl
{ -brand-short-name } se ukvarja s piškotki namesto vas
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
sl
Naj { -brand-short-name } namesto vas odgovarja na zahteve za shranjevanje piškotkov, vam pa omogoči nemoteno brskanje. { -brand-short-name } bo poskušal zavrniti vse zahteve, če bo to mogoče.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
sl
Ko zaprete vsa zasebna okna, { -brand-short-name } izbriše piškotke, zgodovino in podatke o spletnih mestih.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
sl
Prenesite { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
sl
{ -focus-brand-name }: Prenosno zasebno brskanje
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
sl
Uporabite { -focus-brand-name } za tista zasebna iskanja, za katera ne želite, da jih vidi vaš glavni mobilni brskalnik.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
sl
{ -focus-brand-name } vsakič počisti vašo zgodovino ter zavrača oglase in sledilce.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
sl
Skrijte svojo dejavnost in lokacijo z { -mozilla-vpn-brand-name }. Z enim klikom vzpostavite varno povezavo, celo na javnih omrežjih Wi-Fi.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sl
Zasebno okno: { -brand-short-name } ob zaprtju vseh zasebnih oken izbriše njihovo zgodovino iskanja in brskanja. To še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sl
{ -brand-short-name } izbriše zgodovino iskanja in brskanja, ko zaprete vsa zasebna okna, vendar to še ne pomeni, da ste anonimni.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
sl
Ohranite svojo zasebnost z { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sl
{ PLATFORM() -> [windows] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Možnosti</a> *[other] Če želite izbrati drug iskalnik, pojdite v <a data-l10n-name="link-options">Nastavitve</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
sl
{ $engineName } je vaš privzeti iskalnik v zasebnih oknih
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
sl
Ponovno zaženi { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
sl
Ponovno zaženi pred nadaljnjo uporabo { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
sl
V ozadju se je začela posodobitev { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }. Za dokončanje posodobitve ga boste morali znova zagnati.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
sl
{ -brand-short-name } je pripravljen.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
sl
Vaši dodatki in prilagoditve so bili odstranjeni, nastavitve brskalnika pa povrnjene na privzete vrednosti. Če vaša težava še vedno ni odpravljena, <a data-l10n-name="link-more">se pozanimajte o nadaljnjih korakih.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
sl
Posodobite nastavitve za samodejno pošiljanje poročil ob sesutju { -brand-short-name(sklon: "rodilnik") }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
sl
Vključite naslove strani, ki ste jih imeli odprte, ko se je { -brand-short-name } sesul
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
sl
Poročilo o sesutju je že bilo poslano. Hvala, da pomagate izboljševati { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sl
Poročila o sesutju nam pomagajo prepoznati težave in izboljšati { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
sl
{ -brand-short-name } ima zmožnost samodejnega sproščanja zavihkov iz pomnilnika, ki preprečuje sesutja programa zaradi morebitne nezadostne količine razpoložljivega pomnilnika v sistemu. Zavihek, ki se bo naslednji sprostil, se izbira na osnovi več lastnosti. Ta stran prikazuje, kako { -brand-short-name } razporeja prednost zavihkov in kateri zavihek se bo sprostil iz pomnilnika, ko bo sproščanje sproženo. Sprostitev zavihka lahko sprožite ročno s klikom na spodnji gumb <em>Sprosti</em>.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
sl
Več o sproščanju zavihkov in o tej strani lahko preberete na <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a>.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
sl
Ta računalnik je povezan z napravo { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
sl
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
sl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } prejet zavihek iz naprave { $deviceName } [two] { $tabCount } prejeta zavihka iz naprave { $deviceName } [few] { $tabCount } prejeti zavihki iz naprave { $deviceName } *[other] { $tabCount } prejetih zavihkov iz naprave { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
sl
Zavihek iz naprave { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
sl
{ $addonCount -> [one] Stran želi namestiti dodatek za { -brand-short-name }: [two] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatka za { -brand-short-name }: [few] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatke za { -brand-short-name }: *[other] Stran želi namestiti { $addonCount } dodatkov za { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [two] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatka, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatke, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: stran želi v { -brand-short-name } namestiti { $addonCount } dodatkov, od katerih je vsaj en nepotrjen. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
sl
{ $addonCount -> [one] Pozor: Stran želi namestiti nepotrjen dodatek za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [two] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjena dodatka za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. [few] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjene dodatke za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. *[other] Pozor: Stran želi namestiti { $addonCount } nepotrjenih dodatkov za { -brand-short-name }. Nadaljujte na lastno odgovornost. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
sl
Vaš sistemski skrbnik je zavrnil { $addonName } ({ $addonId }).
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker predstavlja veliko tveganje za težave z varnostjo ali zanesljivostjo.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sl
Ni bilo mogoče namestiti dodatka { $addonName }, ker ni združljiv s { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sl
Dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
sl
Dodatka { $addonName } ni mogoče namestiti s tega mesta.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil namestitev nepotrjenega dodatka.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sl
{ $addonName } ni bilo mogoče namestiti, ker { -brand-short-name } ne more spremeniti zahtevane datoteke.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sl
Tega dodatka ni bilo mogoče namestiti, ker ne ustreza pričakovanemu dodatku { -brand-short-name }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
sl
Prijavi to razširitev organizaciji { -vendor-short-name }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
sl
Odstrani { $name } iz { -brand-shorter-name }a?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
sl
Odstranim { $name }?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
sl
Zaključite nameščanje razširitev, uvoženih v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
sl
{ $addonName } je bil dodan v { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
sl
{ $addonName } zahteva nova dovoljenja
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
sl
{ -brand-short-name } je tej strani preprečil vprašati, ali lahko na vaš računalnik namesti programsko opremo.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
sl
{ $colorway-name } – uravnotežena
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
sl
{ $colorway-name } – drzna
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
sl
{ $colorway-name } – mehka
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
sl
Prenesite najnovejšo različico { -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
sl
{ -brand-shorter-name(sklon: "rodilnik") } ni bilo mogoče samodejno posodobiti. Prenesite novo različico – shranjeni podatki in prilagoditve bodo ohranjeni.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sl
Na voljo je nova posodobitev za { -brand-shorter-name }, vendar je ni mogoče namestiti, ker se izvaja drug izvod { -brand-shorter-name }a. Za nadaljevanje posodobitve ga zaprite, lahko pa jo vseeno namestite, pri čemer drugi izvod morda ne bo deloval pravilno, dokler ga ne zaženete znova.
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
sl
Vseeno posodobi { -brand-shorter-name }
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
sl
{ -brand-shorter-name }a ni mogoče samodejno posodobiti na najnovejšo različico.