Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 999 for the string name in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
pl
O programie { -brand-full-name }
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
pl
Obecnie korzystasz z kanału aktualizacji „<label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>”.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
pl
Pomoc programu { -brand-product-name }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
pl
Pobieranie aktualizacji — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
pl
Aktualizacje są dostępne na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>.
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
pl
{ -brand-short-name } został opracowany przez <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name(case: "acc") }</label>, która jest <label data-l10n-name="community-creditsLink">globalną społecznością</label>, starającą się zapewnić, by Internet pozostał otwarty, publiczny i dostępny dla wszystkich.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
pl
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> jest <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">globalną społecznością</label>, starającą się zapewnić, by Internet pozostał otwarty, publiczny i dostępny dla wszystkich.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
pl
Chcesz pomóc? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Przekaż datek</label> lub <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">dołącz do nas</label>.
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
pl
<img data-l10n-name="icon"/> Pobieranie aktualizacji — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
pl
Aktualizacje są dostępne na <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>.
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
pl
Aktualizacja się nie powiodła. <label data-l10n-name="failed-link">Pobierz najnowszą wersję</label>.
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
pl
Aktualizacja się nie powiodła. <a data-l10n-name="failed-link-main">Pobierz najnowszą wersję</a>.
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
pl
Nie można sprawdzić dostępności aktualizacji z powodu błędu wewnętrznego. Aktualizacje są dostępne na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
pl
{ -brand-short-name } jest aktualny.
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
pl
Inna instancja właśnie aktualizuje program { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
pl
Dalsze aktualizacje na tym systemie nie są możliwe. <label data-l10n-name="unsupported-link">Więcej informacji</label>.
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
pl
Uruchom ponownie, aby uaktualnić przeglądarkę { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
pl
{ -brand-short-name } jest wersją rozwojową programu i może być niestabilny.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
pl
Dane logowania dla witryny { $loginTitle } z tą nazwą użytkownika już istnieją. <a data-l10n-name="duplicate-link">Przejść do istniejących danych?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
pl
Eksportuj hasła z { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
pl
{ -brand-short-name } nie ma uprawnienia do odczytu tego pliku. Spróbuj zmienić uprawnienia pliku.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
pl
{ $count -> *[other] <span>Dodano nowe dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
pl
{ $count -> [one] <span>Dodano nowe hasło:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Dodano nowe hasła:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[many] <span>Dodano nowe hasła:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
pl
{ $count -> *[other] <span>Błędy:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
pl
{ $count -> *[other] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
pl
{ $count -> [one] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[many] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
pl
{ $count -> *[other] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
pl
{ $count -> [one] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> [few] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> *[many] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
pl
Importuj hasła do { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasło</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasła</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasła</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
pl
Dane logowania i hasła zaimportowane do { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
pl
Hasła zaimportowane do { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
pl
Jeśli dane logowania są zachowane w innej przeglądarce, możesz <a data-l10n-name="import-link">zaimportować je do { -brand-product-name(case: "gen") }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
pl
Jeśli dane logowania są zachowane poza { -brand-product-name(case: "ins") }, możesz <a data-l10n-name="import-browser-link">zaimportować je z innej przeglądarki</a> lub <a data-l10n-name="import-file-link">z pliku</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import3
pl
Kliknij przycisk ze znakiem plusa powyżej, aby dodać teraz hasło. Można także <a data-l10n-name="import-browser-link">zaimportować hasła z innej przeglądarki</a> lub <a data-l10n-name="import-file-link">z pliku</a>.
en-US
Select the plus sign button above to add a password now. You can also <a data-l10n-name="import-browser-link">import passwords from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
pl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
pl
{ PLATFORM() -> [macos] zmiana ustawień haseł *[other] { -brand-short-name } próbuje zmienić ustawienia haseł. Aby na to pozwolić, zaloguj się na swoim urządzeniu. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
pl
Aby przenieść tutaj dane logowania zachowane w { -brand-product-name(case: "loc") } na innym urządzeniu:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description2
pl
Wszystkie hasła zachowywane w { -brand-product-name(case: "loc") } są zaszyfrowane. Do tego pilnujemy wycieków haseł i wysyłamy powiadomienie, jeśli Cię dotyczą. <a data-l10n-name="breach-alert-link">Więcej informacji</a>
en-US
All passwords you save to { -brand-product-name } are encrypted. Plus, we watch out for breaches and alert you if you’re affected. <a data-l10n-name="breach-alert-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
pl
Zarejestruj się lub zaloguj na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") } na urządzeniu, w którym zachowano dane logowania.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
pl
<a data-l10n-name="passwords-help-link">Pomoc na temat haseł</a> zawiera więcej informacji.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
pl
Tutaj będą wyświetlane hasła zachowane w { -brand-product-name(case: "loc") }.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
pl
Aktywuj { -pocket-brand-name } w przeglądarce { -brand-product-name }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby zapisać artykuły, filmy i odnośniki.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
pl
Za pomocą { -pocket-brand-name } możesz odkrywać i zachowywać strony, artykuły, filmy i podcasty lub wracać do tego, co lubisz czytać.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
pl
Wystąpił błąd podczas wysyłania do { -pocket-brand-name }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
pl
Połączenie z Internetem jest konieczne do przesyłania do { -pocket-brand-name }. Proszę połączyć się z Internetem i spróbować ponownie.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
pl
Wysłano do { -pocket-brand-name }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
pl
Wysłano do { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
pl
Masz już konto { -pocket-brand-name }?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby zapisać artykuły, filmy i odnośniki.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby zapisać artykuły, filmy i odnośniki. Wyświetlaj je o dowolnej porze na dowolnym urządzeniu.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
pl
Utwórz konto w { -pocket-brand-name }. Jest darmowe.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
pl
Utwórz konto z przeglądarką { -brand-product-name }
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
pl
Wysyłaj artykuły i filmy z przeglądarki { -brand-product-name } do { -pocket-brand-name }, aby wyświetlić je o dowolnej porze na dowolnym urządzeniu.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby wysłać dowolny artykuł, film lub stronę z przeglądarki { -brand-product-name }.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
pl
Czytaj z { -pocket-brand-name } o dowolnej porze na dowolnym urządzeniu.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
pl
{ -brand-short-name } zajmie się za Ciebie informacjami o ciasteczkach
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
pl
Pozwól { -brand-short-name(case: "dat") } automatycznie odpowiadać na komunikaty o ciasteczkach, aby nie odrywać się od przeglądania. { -brand-short-name } odrzuci wszystkie prośby, jeśli to możliwe.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
pl
{ -brand-short-name } usuwa Twoje ciasteczka, historię i dane witryn po zamknięciu wszystkich prywatnych okien.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
pl
Pobierz { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
pl
{ -focus-brand-name }: prywatne przeglądanie także w drodze
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
pl
Używaj { -focus-brand-name } do tych prywatnych wyszukiwań, których główna przeglądarka na telefonie ma nie widzieć.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
pl
{ -focus-brand-name } czyści historię za każdym razem, a do tego blokuje reklamy i elementy śledzące.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
pl
Ukryj swoje działania w Internecie i położenie za pomocą { -mozilla-vpn-brand-name }. Jedno kliknięcie tworzy bezpieczne połączenie, nawet w publicznej sieci Wi-Fi.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
pl
Przeglądanie prywatne: { -brand-short-name } czyści historię wyszukiwania i przeglądania po zamknięciu wszystkich prywatnych okien. Nie czyni to użytkownika anonimowym.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
pl
{ -brand-short-name } czyści historię wyszukiwania i przeglądania po zamknięciu wszystkich prywatnych okien, ale nie czyni to użytkownika anonimowym.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
pl
Zachowaj prywatność dzięki { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
pl
{ PLATFORM() -> [windows] W <a data-l10n-name="link-options">opcjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę *[other] W <a data-l10n-name="link-options">preferencjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
pl
{ $engineName } to domyślna wyszukiwarka w prywatnych oknach
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
pl
Uruchom ponownie, aby kontynuować używanie przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
pl
W tle rozpoczęto uaktualnianie przeglądarki { -brand-short-name }. Dokończenie wymaga ponownego uruchomienia.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
pl
{ -brand-short-name } jest gotowy do używania.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
pl
Dodatki i modyfikacje programu zostały usunięte, a ustawienia przeglądarki zostały przywrócone do domyślnych. Dostępne są również <a data-l10n-name="link-more">inne możliwości</a>, jeśli nie rozwiąże to problemu.
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
pl
Automatyczne przesyłanie zgłoszeń awarii przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
pl
Dołącz do zgłoszenia adresy otworzonych stron, gdy { -brand-short-name } uległ awarii
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
pl
Zgłoszenie awarii zostało już wysłane. Dziękujemy za pomoc w ulepszaniu programu { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
pl
Zgłoszenia awarii pomagają nam diagnozować problemy i ulepszać program { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
pl
{ -brand-short-name } ma funkcję automatycznie zwalniającą karty, aby zapobiec awariom programu z powodu niewystarczającej pamięci, kiedy na komputerze jest mało dostępnej pamięci. Następna karta do zwolnienia jest wybierana na podstawie kilku cech. Ta strona pokazuje, jak { -brand-short-name } ustala priorytety kart i która karta zostanie zwolniona po spełnieniu warunków. Można ręcznie wywołać zwolnienie karty klikając przycisk <em>Zwolnij</em> poniżej.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
pl
<a data-l10n-name="doc-link">Dokumentacja</a> zawiera więcej informacji o tej funkcji i tej stronie.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
pl
Ten komputer jest teraz połączony z urządzeniem { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
pl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta od „{ $deviceName }”. [few] { $tabCount } karty od „{ $deviceName }”. *[many] { $tabCount } kart od „{ $deviceName }”. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
pl
Karta z urządzenia { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
pl
{ $closedCount -> [one] Zamknięto { $closedCount } kartę { -brand-short-name(case: "gen") } [few] Zamknięto { $closedCount } karty { -brand-short-name(case: "gen") } *[many] Zamknięto { $closedCount } kart { -brand-short-name(case: "gen") } }
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
pl
{ $addonCount -> [one] Strona prosi o zgodę na instalację dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }: [few] Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }: *[many] Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
pl
{ $addonCount -> [one] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }, który jest niezweryfikowany. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. [few] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") } – niektóre z nich są niezweryfikowane. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. *[many] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") } – niektóre z nich są niezweryfikowane. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
pl
{ $addonCount -> [one] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację niezweryfikowanego dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. [few] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } niezweryfikowanych dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. *[many] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } niezweryfikowanych dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
pl
Dodatek { $addonName } ({ $addonId }) został zablokowany przez administratora komputera.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-admin-install-only
pl
Nie można zainstalować dodatku „{ $addonName }” jako użytkownik. Może go instalować wyłącznie organizacja korzystająca z zasad organizacji.
en-US
You cannot install { $addonName } as an end user, it can only be installed by an organization using enterprise policies.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
pl
Dodatek „{ $addonName }” nie może zostać zainstalowany, ponieważ obarczony jest on wysokim ryzykiem utraty stabilności lub problemów z bezpieczeństwem.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
pl
Dodatek „{ $addonName }” nie może zostać zainstalowany, ponieważ { -brand-short-name } nie może zmodyfikować potrzebnego pliku.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
pl
Dodatek „{ $addonName }” nie może zostać zainstalowany, ponieważ nie jest on zgodny z { -brand-short-name(case: "ins") } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
pl
Nie udało się zainstalować dodatku, ponieważ nie pasuje on do dodatku oczekiwanego przez { -brand-short-name(case: "acc") }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
pl
Dodatek „{ $addonName }” nie może być instalowany z tego miejsca.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
pl
{ -brand-short-name } uniemożliwił tej stronie instalację niezweryfikowanego dodatku.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-installation-blocked-by-policy
pl
Dodatek { $addonName } ({ $addonId }) został zablokowany przez Twoją organizację.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your organization.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
pl
Dodatek „{ $addonName }” nie może zostać zainstalowany, ponieważ { -brand-short-name } nie może zmodyfikować potrzebnego pliku.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
pl
Nie udało się zainstalować dodatku, ponieważ nie pasuje on do dodatku oczekiwanego przez { -brand-short-name(case: "acc") }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
pl
Zgłoś to rozszerzenie do { -vendor-short-name(case: "gen") }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
pl
Czy usunąć rozszerzenie „{ $name }” z { -brand-shorter-name(case: "gen") }?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
pl
Czy usunąć „{ $name }”?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
pl
Dokończ instalację rozszerzeń zaimportowanych do { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
pl
Dodatek „{ $addonName }” został dodany do { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
pl
{ $addonName } wymaga nowych uprawnień
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
pl
{ -brand-short-name } nie pozwolił tej witrynie zapytać o zgodę na instalację oprogramowania.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
pl
{ $colorway-name } — wyważona
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
pl
{ $colorway-name } — odważna
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
pl
{ $colorway-name } — stonowana
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
pl
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki { -brand-shorter-name }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
pl
{ -brand-shorter-name } nie może zostać automatycznie uaktualniony. Pobierz nową wersję — nie stracisz zachowanych informacji ani modyfikacji.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
pl
Dostępna jest nowa aktualizacja przeglądarki { -brand-shorter-name }, ale nie można jej zainstalować, ponieważ uruchomiona jest inna kopia programu. Zamknij ją, aby kontynuować aktualizację lub zdecyduj się uaktualnić mimo to (druga kopia programu może nie działać poprawnie do czasu uruchomienia jej ponownie).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
pl
Uaktualnij przeglądarkę { -brand-shorter-name } mimo to
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
pl
{ -brand-shorter-name } nie może zostać automatycznie uaktualniony do najnowszej wersji.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
pl
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki { -brand-shorter-name }. Otwarte karty i okna zostaną przywrócone.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
pl
Używany system operacyjny nie jest zgodny z najnowszą wersją przeglądarki { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
pl
O programie { -brand-shorter-name }
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
pl
Pomoc { -brand-shorter-name(case: "gen") }
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
pl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
pl
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
pl
Pobieranie aktualizacji { -brand-shorter-name(case: "gen") }
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-sign-in
pl
Zaloguj się w { -brand-product-name(case: "loc") }
en-US
Sign in to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-monitor-title
pl
{ -monitor-brand-short-name }
en-US
{ -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-relay-title
pl
{ -relay-brand-short-name }
en-US
{ -relay-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-vpn-title
pl
{ -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
{ -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
pl
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-debug-description
pl
Ustawienie do debugowania w { -brand-shorter-name(case: "loc") }. Wysoki wpływ na wydajność. Nie należy używać do pracy nad wydajnością, tylko do zrozumienia zachowania przeglądarki.
en-US
Preset for debugging in { -brand-shorter-name }. High overhead, do not use for performance work but use for focusing on understanding browser behavior.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
pl
Zalecane ustawienie do profilowania { -brand-shorter-name(case: "gen") }.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-label.label
pl
{ -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-graphics-description
pl
Ustawienie do badania błędów graficznych w { -brand-shorter-name(case: "loc") }.
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-media-description2
pl
Ustawienie do badania błędów dźwięku i obrazu w { -brand-shorter-name(case: "loc") }.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-networking-description
pl
Ustawienie do badania błędów sieciowych w { -brand-shorter-name(case: "loc") }.
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-power-description
pl
Ustawienie do badania błędów użycia energii w { -brand-shorter-name(case: "loc") } o niskim wpływie na wydajność.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
pl
Zadanie Agenta domyślnej przeglądarki sprawdza, kiedy domyślna wartość zmienia się z { -brand-short-name(case: "gen") } na inną przeglądarkę. Jeśli zmiana nastąpi w podejrzanych okolicznościach, poprosi użytkownika o zmianę z powrotem na { -brand-short-name(case: "acc") } nie więcej niż dwa razy. To zadanie jest automatycznie instalowane przez { -brand-short-name(case: "acc") } i jest ponownie instalowane po jego aktualizacjach. Aby je wyłączyć, zaktualizuj preferencję „default-browser-agent.enabled” na stronie about:config lub ustawienie „DisableDefaultBrowserAgent” zasad organizacji w { -brand-short-name(case: "loc") }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
pl
Domyślna przeglądarka została niedawno zmieniona. Stuknij, aby przywrócić { -brand-short-name(case: "acc") } jako domyślną.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
pl
Nadal używać { -brand-short-name(case: "acc") }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
pl
Umieść swoje zakładki na tym pasku zakładek, aby mieć do nich szybki dostęp. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Zarządzaj zakładkami</a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
pl
Zaimportuj zakładki z innej przeglądarki do przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-default
pl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-private
pl
{ -brand-full-name } — tryb prywatny
en-US
{ -brand-full-name } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-title
pl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
pl
{ $content-title } — { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
pl
{ $content-title } — { -brand-full-name } — tryb prywatny
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-default
pl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-private
pl
{ -brand-full-name } — tryb prywatny
en-US
{ -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
content-analysis-indicator-tooltip.tooltiptext
pl
Zapobieganie utracie danych (DLP) przez oprogramowanie { $agentName }. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
en-US
Data loss prevention (DLP) by { $agentName }. Click for more info.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
content-analysis-panel-text
pl
Twoja organizacja korzysta z oprogramowania { $agentName } do ochrony przed utratą danych. <a data-l10n-name="info">Więcej informacji</a>
en-US
Your organization uses { $agentName } to protect against data loss. <a data-l10n-name="info">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
pl
{ -brand-short-name } automatycznie przesyła pewne dane do { -vendor-short-name(case: "gen") } w celu ulepszenia przeglądarki.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
pl
Dźwięk lub obraz na tej stronie używają oprogramowania DRM, które może ograniczać możliwości oferowane przez { -brand-short-name(case: "acc") }.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
pl
Klikając „Użyj maski dla adresu e-mail”, wyrażasz zgodę na <label data-l10n-name="tos-url">regulamin usługi</label> i <label data-l10n-name="privacy-url">zasady ochrony prywatności</label>.
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
pl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> jest teraz w trybie pełnoekranowym
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
pl
{ -brand-short-name } zablokował elementy tej strony, które nie były przesłane w sposób bezpieczny.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
pl
To jest bezpieczna strona { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
pl
{ -brand-short-name } zablokował elementy tej strony, które nie były przesłane w sposób bezpieczny.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
pl
{ -brand-short-name } zablokował niektóre elementy strony, mimo to nie wszystkie pozostałe elementy były przesłane w sposób bezpieczny (np. obrazy).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
pl
Włącz tryb używania wyłącznie protokołu HTTPS dla tej witryny, jeśli chcesz, aby { -brand-short-name } przełączał na zabezpieczone połączenie, kiedy to możliwe.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on3
pl
Włącz przełączanie na protokół HTTPS dla tej witryny, jeśli chcesz, aby { -brand-short-name } przełączał na zabezpieczone połączenie, kiedy to możliwe.
en-US
Turn on HTTPS upgrades for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
pl
Przejdź do strony startowej { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
pl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> kontroluje teraz kursor. Naciśnij klawisz Esc, aby przejąć nad nim kontrolę.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
pl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie wyskakującego okna. [few] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie więcej niż { $popupCount } wyskakujących okien. *[many] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie więcej niż { $popupCount } wyskakujących okien. }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
pl
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie wyskakującego okna. [few] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie { $popupCount } wyskakujących okien. *[many] { -brand-short-name } uniemożliwił tej witrynie otwarcie { $popupCount } wyskakujących okien. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
private-browsing-shortcut-text-2
pl
{ -brand-shortcut-name } — tryb prywatny
en-US
{ -brand-shortcut-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
pl
Odśwież { -brand-short-name(case: "acc") }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
pl
Uaktualnij { -brand-short-name(case: "acc") }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
pl
{ -brand-short-name } uniemożliwił tej stronie automatycznie przekierować do innej strony.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
pl
{ -brand-short-name } uniemożliwił tej stronie automatycznie odświeżyć stronę.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
pl
<strong>Otworzyć poprzednie karty?</strong> Możesz przywrócić poprzednią sesję w menu aplikacji { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/>, w sekcji Historia.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.label
pl
Wyślij do { -pocket-brand-name }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.tooltiptext
pl
Wyślij do { -pocket-brand-name }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
pl
Dodaj wyszukiwarkę „{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.label
pl
Dodaj „{ $engineName }”
en-US
Add “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
pl
Dodaj wyszukiwarkę „{ $engineName }”
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-engine-with-alias.tooltiptext
pl
{ $engineName } ({ $alias })
en-US
{ $engineName } ({ $alias })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
pl
{ -brand-short-name } jest udostępniany. Inni będą widzieć, że przechodzisz do nowej karty.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-group-firefox-suggest.label
pl
{ -firefox-suggest-brand-name }
en-US
{ -firefox-suggest-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
pl
Szukaj na witrynie { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
pl
Szukaj w { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
pl
Wprowadź adres lub szukaj w { $name }
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
pl
Pisz mniej, wyszukuj więcej: szukaj w { $engineName } prosto z paska adresu
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-redirect-2
pl
Zacznij szukać na pasku adresu, aby uzyskać podpowiedzi od wyszukiwarki { $engineName } i wyniki na podstawie historii przeglądania
en-US
Start your search in the address bar to see suggestions from { $engineName } and your browsing history.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-in-container-tab.label
pl
Otwórz w nowej karcie z kontekstem „{ $containerName }”
en-US
Open Link in New { $containerName } Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link-to-pocket.label
pl
Wyślij odnośnik do { -pocket-brand-name }
en-US
Save Link to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
pl
Wyślij stronę do { -pocket-brand-name }
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-relay-mask.label
pl
Użyj maski { -relay-brand-short-name } dla adresu e-mail
en-US
Use { -relay-brand-short-name } Email Mask
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }

Displaying 200 results out of 999 for the string name in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
pl
O programie { -brand-full-name }
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
pl
Obecnie korzystasz z kanału aktualizacji „<label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>”.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
pl
Pomoc programu { -brand-product-name }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
pl
Pobieranie aktualizacji — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
pl
Aktualizacje są dostępne na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>.
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
pl
{ -brand-short-name } został opracowany przez <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name(case: "acc") }</label>, która jest <label data-l10n-name="community-creditsLink">globalną społecznością</label>, starającą się zapewnić, by Internet pozostał otwarty, publiczny i dostępny dla wszystkich.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
pl
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> jest <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">globalną społecznością</label>, starającą się zapewnić, by Internet pozostał otwarty, publiczny i dostępny dla wszystkich.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
pl
Chcesz pomóc? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Przekaż datek</label> lub <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">dołącz do nas</label>.
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
pl
<img data-l10n-name="icon"/> Pobieranie aktualizacji — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
pl
Aktualizacje są dostępne na <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>.
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
pl
Aktualizacja się nie powiodła. <label data-l10n-name="failed-link">Pobierz najnowszą wersję</label>.
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
pl
Aktualizacja się nie powiodła. <a data-l10n-name="failed-link-main">Pobierz najnowszą wersję</a>.
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
pl
Nie można sprawdzić dostępności aktualizacji z powodu błędu wewnętrznego. Aktualizacje są dostępne na <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
pl
{ -brand-short-name } jest aktualny.
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
pl
Inna instancja właśnie aktualizuje program { -brand-short-name }.
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
pl
Dalsze aktualizacje na tym systemie nie są możliwe. <label data-l10n-name="unsupported-link">Więcej informacji</label>.
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
pl
Uruchom ponownie, aby uaktualnić przeglądarkę { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
pl
{ -brand-short-name } jest wersją rozwojową programu i może być niestabilny.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } i powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich danych logowania zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich urządzeniach synchronizowanych z { -fxaccount-brand-name(case: "ins", capitalization: "lower") } oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
pl
{ $count -> [1] Spowoduje to usunięcie hasła zachowanego w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. *[other] Spowoduje to usunięcie wszystkich haseł zachowanych w { -brand-short-name(case: "loc") } na wszystkich synchronizowanych urządzeniach oraz widocznych tutaj powiadomień o wyciekach danych. Tego działania nie można cofnąć. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
pl
Dane logowania dla witryny { $loginTitle } z tą nazwą użytkownika już istnieją. <a data-l10n-name="duplicate-link">Przejść do istniejących danych?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title2
pl
Eksportuj hasła z { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Export Passwords from { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
pl
Na przykład: kilka nazw użytkownika, haseł, adresów itp. dla jednych danych logowania.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
pl
Niepoprawne lub brakujące nagłówki kolumn. Upewnij się, że plik zawiera kolumny z nazwami użytkownika, hasłami i adresami.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
pl
{ -brand-short-name } nie ma uprawnienia do odczytu tego pliku. Spróbuj zmienić uprawnienia pliku.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
pl
{ $count -> *[other] <span>Dodano nowe dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
pl
{ $count -> [one] <span>Dodano nowe hasło:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Dodano nowe hasła:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[many] <span>Dodano nowe hasła:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
pl
{ $count -> *[other] <span>Błędy:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
pl
{ $count -> *[other] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
pl
{ $count -> [one] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[many] <span>Zaktualizowano istniejące dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
pl
{ $count -> *[other] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
pl
{ $count -> [one] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> [few] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> *[many] <span>Odnaleziono podwójne dane logowania:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(nie zaimportowano)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
pl
Importuj hasła do { -brand-short-name(case: "gen") }
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasło</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasła</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Dodane nowe hasła</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
pl
Dane logowania i hasła zaimportowane do { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
pl
Hasła zaimportowane do { -brand-short-name(case: "gen") }.
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Błędy</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zaktualizowane istniejące dane logowania</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
pl
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> *[many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Podwójne dane logowania</div> <div data-l10n-name="not-imported">(nie zaimportowano)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
pl
Jeśli dane logowania są zachowane w innej przeglądarce, możesz <a data-l10n-name="import-link">zaimportować je do { -brand-product-name(case: "gen") }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
pl
Jeśli dane logowania są zachowane poza { -brand-product-name(case: "ins") }, możesz <a data-l10n-name="import-browser-link">zaimportować je z innej przeglądarki</a> lub <a data-l10n-name="import-file-link">z pliku</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import3
pl
Kliknij przycisk ze znakiem plusa powyżej, aby dodać teraz hasło. Można także <a data-l10n-name="import-browser-link">zaimportować hasła z innej przeglądarki</a> lub <a data-l10n-name="import-file-link">z pliku</a>.
en-US
Select the plus sign button above to add a password now. You can also <a data-l10n-name="import-browser-link">import passwords from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
pl
(bez nazwy użytkownika)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
pl
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-message
pl
{ PLATFORM() -> [macos] zmiana ustawień haseł *[other] { -brand-short-name } próbuje zmienić ustawienia haseł. Aby na to pozwolić, zaloguj się na swoim urządzeniu. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] change the settings for passwords *[other] { -brand-short-name } is trying to change the settings for passwords. Use your device sign in to allow this. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
pl
Otwórz witrynę { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
pl
Aby przenieść tutaj dane logowania zachowane w { -brand-product-name(case: "loc") } na innym urządzeniu:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description2
pl
Wszystkie hasła zachowywane w { -brand-product-name(case: "loc") } są zaszyfrowane. Do tego pilnujemy wycieków haseł i wysyłamy powiadomienie, jeśli Cię dotyczą. <a data-l10n-name="breach-alert-link">Więcej informacji</a>
en-US
All passwords you save to { -brand-product-name } are encrypted. Plus, we watch out for breaches and alert you if you’re affected. <a data-l10n-name="breach-alert-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
pl
Zarejestruj się lub zaloguj na { -fxaccount-brand-name(case: "loc", capitalization: "lower") } na urządzeniu, w którym zachowano dane logowania.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
pl
<a data-l10n-name="passwords-help-link">Pomoc na temat haseł</a> zawiera więcej informacji.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
pl
Nazwa użytkownika
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
pl
Tutaj będą wyświetlane hasła zachowane w { -brand-product-name(case: "loc") }.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
pl
(bez nazwy użytkownika)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
pl
Nazwa (A-Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
pl
Nazwa (Z-A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
pl
Nazwa użytkownika (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
pl
Nazwa użytkownika (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
pl
Aktywuj { -pocket-brand-name } w przeglądarce { -brand-product-name }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby zapisać artykuły, filmy i odnośniki.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
pl
Za pomocą { -pocket-brand-name } możesz odkrywać i zachowywać strony, artykuły, filmy i podcasty lub wracać do tego, co lubisz czytać.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
pl
Wystąpił błąd podczas wysyłania do { -pocket-brand-name }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
pl
Połączenie z Internetem jest konieczne do przesyłania do { -pocket-brand-name }. Proszę połączyć się z Internetem i spróbować ponownie.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
pl
Wysłano do { -pocket-brand-name }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
pl
Wysłano do { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
pl
Masz już konto { -pocket-brand-name }?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby zapisać artykuły, filmy i odnośniki.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby zapisać artykuły, filmy i odnośniki. Wyświetlaj je o dowolnej porze na dowolnym urządzeniu.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
pl
Utwórz konto w { -pocket-brand-name }. Jest darmowe.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
pl
Utwórz konto z przeglądarką { -brand-product-name }
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
pl
Wysyłaj artykuły i filmy z przeglądarki { -brand-product-name } do { -pocket-brand-name }, aby wyświetlić je o dowolnej porze na dowolnym urządzeniu.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
pl
Kliknij przycisk { -pocket-brand-name }, aby wysłać dowolny artykuł, film lub stronę z przeglądarki { -brand-product-name }.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
pl
Czytaj z { -pocket-brand-name } o dowolnej porze na dowolnym urządzeniu.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
pl
Nazwa
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
pl
{ -brand-short-name } zajmie się za Ciebie informacjami o ciasteczkach
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
pl
Pozwól { -brand-short-name(case: "dat") } automatycznie odpowiadać na komunikaty o ciasteczkach, aby nie odrywać się od przeglądania. { -brand-short-name } odrzuci wszystkie prośby, jeśli to możliwe.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
pl
{ -brand-short-name } usuwa Twoje ciasteczka, historię i dane witryn po zamknięciu wszystkich prywatnych okien.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
pl
Pobierz { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
pl
{ -focus-brand-name }: prywatne przeglądanie także w drodze
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
pl
Używaj { -focus-brand-name } do tych prywatnych wyszukiwań, których główna przeglądarka na telefonie ma nie widzieć.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
pl
{ -focus-brand-name } czyści historię za każdym razem, a do tego blokuje reklamy i elementy śledzące.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
pl
Ukryj swoje działania w Internecie i położenie za pomocą { -mozilla-vpn-brand-name }. Jedno kliknięcie tworzy bezpieczne połączenie, nawet w publicznej sieci Wi-Fi.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
pl
Przeglądanie prywatne: { -brand-short-name } czyści historię wyszukiwania i przeglądania po zamknięciu wszystkich prywatnych okien. Nie czyni to użytkownika anonimowym.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
pl
{ -brand-short-name } czyści historię wyszukiwania i przeglądania po zamknięciu wszystkich prywatnych okien, ale nie czyni to użytkownika anonimowym.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
pl
Zachowaj prywatność dzięki { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
pl
{ PLATFORM() -> [windows] W <a data-l10n-name="link-options">opcjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę *[other] W <a data-l10n-name="link-options">preferencjach</a> można wybrać inną wyszukiwarkę }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
pl
{ $engineName } to domyślna wyszukiwarka w prywatnych oknach
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
pl
Uruchom { -brand-short-name(case: "acc") } ponownie
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
pl
Uruchom ponownie, aby kontynuować używanie przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
pl
W tle rozpoczęto uaktualnianie przeglądarki { -brand-short-name }. Dokończenie wymaga ponownego uruchomienia.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
pl
{ -brand-short-name } jest gotowy do używania.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
pl
Dodatki i modyfikacje programu zostały usunięte, a ustawienia przeglądarki zostały przywrócone do domyślnych. Dostępne są również <a data-l10n-name="link-more">inne możliwości</a>, jeśli nie rozwiąże to problemu.
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
pl
Automatyczne przesyłanie zgłoszeń awarii przeglądarki { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
pl
Dołącz do zgłoszenia adresy otworzonych stron, gdy { -brand-short-name } uległ awarii
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
pl
Zgłoszenie awarii zostało już wysłane. Dziękujemy za pomoc w ulepszaniu programu { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
pl
Zgłoszenia awarii pomagają nam diagnozować problemy i ulepszać program { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
pl
{ -brand-short-name } ma funkcję automatycznie zwalniającą karty, aby zapobiec awariom programu z powodu niewystarczającej pamięci, kiedy na komputerze jest mało dostępnej pamięci. Następna karta do zwolnienia jest wybierana na podstawie kilku cech. Ta strona pokazuje, jak { -brand-short-name } ustala priorytety kart i która karta zostanie zwolniona po spełnieniu warunków. Można ręcznie wywołać zwolnienie karty klikając przycisk <em>Zwolnij</em> poniżej.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
pl
<a data-l10n-name="doc-link">Dokumentacja</a> zawiera więcej informacji o tej funkcji i tej stronie.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
pl
Ten komputer jest teraz połączony z urządzeniem { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
pl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
pl
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } karta od „{ $deviceName }”. [few] { $tabCount } karty od „{ $deviceName }”. *[many] { $tabCount } kart od „{ $deviceName }”. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
pl
Karta z urządzenia { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
pl
{ $closedCount -> [one] Zamknięto { $closedCount } kartę { -brand-short-name(case: "gen") } [few] Zamknięto { $closedCount } karty { -brand-short-name(case: "gen") } *[many] Zamknięto { $closedCount } kart { -brand-short-name(case: "gen") } }
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
pl
{ $addonCount -> [one] Strona prosi o zgodę na instalację dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }: [few] Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }: *[many] Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
pl
{ $addonCount -> [one] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }, który jest niezweryfikowany. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. [few] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") } – niektóre z nich są niezweryfikowane. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. *[many] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") } – niektóre z nich są niezweryfikowane. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
pl
{ $addonCount -> [one] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację niezweryfikowanego dodatku w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. [few] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } niezweryfikowanych dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. *[many] Ostrożnie! Strona prosi o zgodę na instalację { $addonCount } niezweryfikowanych dodatków w { -brand-short-name(case: "loc") }. Kontynuuj na własną odpowiedzialność. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
pl
Dodatek { $addonName } ({ $addonId }) został zablokowany przez administratora komputera.