Transvision

Displaying 9 results for the string Version in az:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
az
{ $version } ({ $bits }-bit)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
az
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } { $appVersion } ilə uyğun deyil.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
az
Buraxılış { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Yeniliklər</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
az
{ $name } əlavəsi { -brand-short-name } { $version } ile uyğun deyil.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
az
{ $name } əlavəsi { -brand-short-name } { $version } ile uyğun deyil.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
az
<span data-l10n-name="version">Buraxılış:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
az
VGA sürücüsü versiyanız üçün bloklanmışdır. VGA sürücünüzü { $driverVersion } və ya daha yeni bir versiyaya yeniləyin.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
az
Təkmilləşmiş məlumat: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION

Displaying 101 results for the string Version in en-US:

Entity az en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
az
{ $version } ({ $bits }-bit)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
az
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <label data-l10n-name="failed-link">Son versiyanı endirin</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
az
Yeniləmə uğursuz oldu. <a data-l10n-name="failed-link-main">Son versiyanı endirin</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
az
{ $addonName } quraşdırıla bilmədi çünki { -brand-short-name } { $appVersion } ilə uyğun deyil.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
az
Warning: Source string is missing
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-get-started-primary-subtitle
az
Warning: Source string is missing
en-US
Our latest version is built around you, making it easier than ever to zip around the web. It’s packed with features we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
az
Warning: Source string is missing
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMax
az
Maksimum SSL versiyasını qurun.
en-US
Set the maximum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMin
az
Minimum SSL versiyasını qurun.
en-US
Set the minimum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
az
Axtarış mühərriyi tənzimləmələrini konfiqurasiya et. Bu siyasət ancaq Uzadılmış Dəstək Buraxılışı (ESR) versiyasında mümkündür.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-spoof-english.label
az
Artırılmış məxfilik üçün saytların İngiliscə versiyalarını istə
en-US
Request English versions of web pages for enhanced privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
az
Buraxılış { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Yeniliklər</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
az
İngilis dili çox işlədilən bölgələrdə dilinizi ingiliscəyə keçirməklə məxfiliyinizi daha da artıra bilərsiz. Bu səhifənin ingilizcə versiyasını yükləmək istəyirsiniz?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
az
Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_version
az
PDF versiyası:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
MozillaMaintenanceDescription
az
Mozilla Servis Xidməti, kompüterinizdə ən son və ən təhlükəsiz versiyasının olduğundan əmin olunmasını təmin edir. Online təhlükəsizliyiniz üçün Firefoxun aktual olması çox vacibdir. Mozilla bu xidməti aktiv saxlamağınızı önəmlə tövsiyyə edir.
en-US
The Mozilla Maintenance Service ensures that you have the latest and most secure version of Mozilla Firefox on your computer. Keeping Firefox up to date is very important for your online security, and Mozilla strongly recommends that you keep this service enabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
az
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
az
Warning: Source string is missing
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
az
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyVersion
az
Warning: Source string is missing
en-US
Proxy Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.version
az
Warning: Source string is missing
en-US
Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.protocolVersion
az
Protokol versiyası:
en-US
Protocol version:
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
az
Bu səhifədə olan video oynadıla bilmir. Sisteminizdə dəstəklənməyən libavcodec versiyası var
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
DeprecatedTLSVersion2
az
Warning: Source string is missing
en-US
This site uses a deprecated version of TLS. Please upgrade to TLS 1.2 or 1.3.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
az
Server sertifikatının təchizatı üçün etibarlı olmayan 1 versiyalı X.509 sertifikatı istifadə edilib. 1 versiyalı X.509 sertifikatı köhnəlmişdir və digər sertifikatları imzalamaq üçün istifadə olunmamalıdır.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
az
Yayımlayıcının ləğv edilmiş təsdiq sənədləri siyahısının naməlum bir versiyası varp.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION
az
İdxal edilə bilmir. Fayl versiyası dəstəklənmir.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION
az
SSL tayı seçilmiş protokol versiyası üçün qadağan edilmiş şifrələnə paketi işlədir.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION
az
SSL xüsusiyyəti bu protokol versiyasında dəstəklənmir.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT
az
Server əl sıxmağı rədd etdi çünki, müştəri serverin dəstəklədiyindən daha aşağı TSL versiyası istifadə edir.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE
az
SSL versiya aralığı səhvdir.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
az
Həmkar uyğun olmayan ya da dəstəklənməyən bağlantı qaydası versiyası olduğunu bildirir.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
az
Qarşı tərəf sadəcə, lokal olaraq söndürülmüş olan SSL 2 versiyasını dəstəkləyir.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
az
Qarşı tərəf dəstəklənməyən bir təhlükəsizlik protokolundan istifadə edir.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL2_Disabled
az
Təhlükəsiz olaraq bağlanıla bilmir, çünki SSL əlaqə qaydasının köhnə və etibarsız versiyası istifadə olunur.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-fwversion.label
az
FW Versiya
en-US
FW Version
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-hwversion.label
az
HW Versiya
en-US
HW Version
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
az
İstifadə etdiyiniz %s versiyası artıq dəstəklənmir və bu versiya ilə bağlı çökmə hesabatları artıq qəbul edilmir. Lütfən dəstəklənən bir versiyaya keçməyi düşünün.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-version-label
az
Warning: Source string is missing
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-version.label
az
Buraxılış
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
az
{ $name } əlavəsi { -brand-short-name } { $version } ile uyğun deyil.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
az
{ $name } əlavəsi { -brand-short-name } { $version } ile uyğun deyil.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
az
Warning: Source string is missing
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
az
Warning: Source string is missing
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-http-version
az
Warning: Source string is missing
en-US
HTTP Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
az
<span data-l10n-name="version">Buraxılış:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
az
{ -brand-short-name } <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla İctimai Lisenziyası</a> ilə yayımlanmaqdadır. Yəni { -brand-short-name } sərbəst şəkildə istifadə oluna bilər, köçürülə bilər və parçalana bilər. Və ehtiyaclarınıza görə { -brand-short-name } qaynaq kodlarını da dəyişdirə bilərsiniz. Mozilla İctimai Lisenziyası, dəyişdirdiyiniz versiyaları yaymaq haqqını da sizə verir.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
az
{ -brand-full-name } bu cütlük { -brand-short-name } versiyasında istifadənizə verilən bəzi funksiyalar üçün, aşağıda açıqlanan şərtlər əsasında web əsaslı məlumat xidmətlərindən ("Servislər") faydalanır. Xidmətlərdən birini və ya bir neçəsini istifadə etmək istəmirsinizsə və ya aşağıdakı şərtləri qəbul etmirsinizsə müvafiq funksiyanı və Xidmət(lər)i deaktiv edə bilərsiniz. Funksiya və Xidmətləri deaktiv etmək üçün təlimatlar <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">buradan baxa bilərsiniz</a>. Digər xüsusiyətlər və Servislər tətbiqetmə seçimlərindən deaktiv edilə bilərlər.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
az
Bu xidmətləri uyğun { -brand-short-name } istifadə etməkdə sərbəstsiniz və { -vendor-short-name } sizə bu haqları verir. { -vendor-short-name } və lisenziya sahibləri üzərindəki digər bütün haqlara sahibdir. Bu şərtlər { -brand-short-name } və əlaqəli { -brand-short-name } qaynaq kodu versiyalarında etibarlı olan açıq qaynaq lisenziya haqlarınızı heç bir şəkildə məhdudlaşdırmır.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-7
az
Bu şərtlər, qanun mübahisəsi hökmləri xaric olmaqla, ABŞ Kaliforniya ştatı qanunları ilə qorunur. Bu şərtlərin hər hansı bir hissəsinin ləğv və ya tətbiq edilə bilməz vəziyyətdə olduğu halda, geri qalan hissələr etibarlı və effektiv olmaya davam edəcəkdir. Bu şərtlərin tərcümə versiyası ilə İngiliscə versiyası arasında fərq olarsa, İngiliscə versiyası etibarlı sayılacaq.
en-US
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-version
az
Buraxılış
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-driver
az
VGA sürücüsü versiyanız üçün bloklanmışdır.
en-US
Blocked for your graphics driver version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-mismatched-version
az
Qeyd jurnalıyla DLL arasındakı qrafik sürücüsü uyğunsuzluğuna görə bloklandı.
en-US
Blocked for your graphics driver version mismatch between registry and DLL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
az
Əməliyyat sistemi versiyanız üçün bloklanmışdır.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
features-version
az
Versiya
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-driver-version
az
Sürücü versiyası
en-US
Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
library-version-title
az
Kitabxana versiyaları
en-US
Library Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
loaded-lib-versions
az
İstifadə olunan versiya
en-US
Version in use
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
min-lib-versions
az
Gözlənilən minimum versiya
en-US
Expected minimum version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-version
az
Buraxılış
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
az
VGA sürücüsü versiyanız üçün bloklanmışdır. VGA sürücünüzü { $driverVersion } və ya daha yeni bir versiyaya yeniləyin.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-version
az
WebGL 1 Sürücü Buraxılışı
en-US
WebGL 1 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-version
az
WebGL 2 Sürücü Buraxılışı
en-US
WebGL 2 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-version
az
Warning: Source string is missing
en-US
File version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-firmware-version
az
Warning: Source string is missing
en-US
Firmware version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-versions
az
Warning: Source string is missing
en-US
Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-version
az
Warning: Source string is missing
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-web-gpu-description3
az
Warning: Source string is missing
en-US
The <a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">WebGPU API</a> provides low-level support for performing computation and graphics rendering using the <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">Graphics Processing Unit (GPU)</a> of the user’s device or computer. The first version of the <a data-l10n-name="spec">specification</a> is nearing finalization. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1616739</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
az
Warning: Source string is missing
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-nosync
az
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
az
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
az
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-window2.title
az
{ -brand-product-name }-un köhnə versiyasını başlatdınız
en-US
You’ve launched an older version of { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
az
Warning: Source string is missing
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
az
Təkmilləşmiş məlumat: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca
az
Server sertifikatının təchizatı üçün etibarlı olmayan 1 versiyalı X.509 sertifikatı istifadə edilib. 1 versiyalı X.509 sertifikatı köhnəlmişdir və digər sertifikatları imzalamaq üçün istifadə olunmamalıdır.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl2-disabled
az
Təhlükəsiz olaraq bağlanıla bilmir, çünki SSL əlaqə qaydasının köhnə və etibarsız versiyası istifadə olunur.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
az
Yayımlayıcının ləğv edilmiş təsdiq sənədləri siyahısının naməlum bir versiyası varp.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-version
az
İdxal edilə bilmir. Fayl versiyası dəstəklənmir.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cipher-disallowed-for-version
az
SSL tayı seçilmiş protokol versiyası üçün qadağan edilmiş şifrələnə paketi işlədir.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-feature-not-supported-for-version
az
SSL xüsusiyyəti bu protokol versiyasında dəstəklənmir.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-inappropriate-fallback-alert
az
Server əl sıxmağı rədd etdi çünki, müştəri serverin dəstəklədiyindən daha aşağı TSL versiyası istifadə edir.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-invalid-version-range
az
SSL versiya aralığı səhvdir.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
az
Həmkar uyğun olmayan ya da dəstəklənməyən bağlantı qaydası versiyası olduğunu bildirir.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
az
Qarşı tərəf sadəcə, lokal olaraq söndürülmüş olan SSL 2 versiyasını dəstəkləyir.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-version
az
Qarşı tərəf dəstəklənməyən bir təhlükəsizlik protokolundan istifadə edir.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-version
az
PDF versiyası:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
az
{ -brand-short-name } səyyahını bu linkə keçərək əllə ən son versiyaya yeniləyə bilərsiniz:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.