Transvision

No matching results for the string Username for the locale ca-valencia

Displaying 21 results for the string Username in en-US:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
ca-valencia
Ja existeix una entrada per a { $loginTitle } amb este nom d'usuari. <a data-l10n-name="duplicate-link">Voleu anar a l'entrada existent?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
ca-valencia
Per exemple: diversos noms d'usuari, contrasenyes, URL, etc. per a un mateix inici de sessió.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
ca-valencia
Falten les capçaleres de columna o són incorrectes. Assegureu-vos que el fitxer incloga columnes per al nom d'usuari, la contrasenya i l'URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
ca-valencia
Nom d’usuari (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
ca-valencia
Nom d’usuari (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
ca-valencia
Noms d'usuari i contrasenyes que heu guardat
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
ca-valencia
Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S».
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
ca-valencia
Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S», però el lloc web no requereix autentificació. Podria ser intent d'enganyar-vos.\n\nÉs «%1$S» el lloc que voleu visitar?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
ca-valencia
El servidor intermediari %2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
ca-valencia
%2$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
ca-valencia
%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
ca-valencia
%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. AVÍS: La contrasenya no s'enviarà al lloc web que esteu visitant actualment.
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
ca-valencia
Cap nom d'usuari
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
ca-valencia
Cap nom d'usuari
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
ca-valencia
Voleu afegir el nom d’usuari a la contrasenya guardada?
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.