Transvision

Displaying 4 results for the string Update in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cy
{ $updatedEntries -> [zero] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [one] { $updatedEntries } wedi'i ddiweddaru [two] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [few] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [many] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru *[other] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
cy
Wedi methu â chofrestru /update ServiceWorker ar gyfer cwmpas ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ a dderbyniwyd ar gyfer sgript '%3$S'. Rhaid bod yn fath MIME JavaScript.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
cy
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
cy
Mae'r dasg Diweddariad Cefndir yn chwilio am ddiweddariadau i { -brand-short-name } pan nad yw { -brand-short-name } yn rhedeg. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan { -brand-short-name }, ac yn cael ei hailosod pan fydd { -brand-short-name } yn rhedeg. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch osodiadau'r porwr neu'r gosodiad polisi menter { -brand-short-name } "BackgroundAppUpdate".
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.

Displaying 200 results for the string Update in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
cy
Rydych ar sianel diweddaru <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-checking-failed
cy
Wedi methu â gwirio am ddiweddariadau.
en-US
Failed to check for updates.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
cy
Wrthi'n llwytho'r diweddariad i lawr — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
cy
Mae diweddariadau ar gael yn <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
cy
<img data-l10n-name="icon"/>Wrthi'n llwytho'r diweddariad i lawr — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
cy
Mae diweddariadau ar gael yn <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
cy
Mae'r diweddariad wedi ei analluogi gan eich gweinyddwr
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
cy
Wrthi'n gosod y diweddariad
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkForUpdatesButton.label
cy
Gwirio am ddiweddariadau
en-US
Check for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkingForUpdates
cy
Wrthi'n gwirio am ddiweddariadau
en-US
Checking for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
cy
Methodd y diweddaru. <label data-l10n-name="failed-link">Llwythwch y fersiwn diweddaraf i lawr</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
cy
Methodd y diweddaru. <a data-l10n-name="failed-link-main">Llwythwch y fersiwn diweddaraf i lawr</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
cy
Methu gwirio am ddiweddariadau oherwydd gwall mewnol. Mae diweddariadau ar gael yn <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
cy
Mae { -brand-short-name } yn cael ei ddiweddaru gan enghraifft arall
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-policy-disabled
cy
Diweddariadau wedi'u hanalluogi gan eich sefydliad
en-US
Updates disabled by your organization
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
cy
Nid oes modd i chi ddiweddaru'r system hon ymhellach. <label data-l10n-name="unsupported-link">Darllen rhagor</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
cy
Ailgychwyn i ddiweddaru { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
cy
{ $count -> [zero] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Diweddarwyd mewngofnodi presennol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
cy
{ $count -> [zero] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [many] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Diweddarwyd y cofnodion cyfredol:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
cy
{ $count -> [zero] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnodion newydd wedi'u diweddaru</div> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'i ddiweddaru</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Fewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div><div data-l10n-name="details">Mewngofnod newydd wedi'u diweddaru</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
cy
{ $count -> [zero] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'i ddiweddaru</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> [many] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Cofnod cyfredol wedi'u diweddaru</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
cy
Wedi diweddaru'r mewngofnod presennol
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified2
cy
Diweddarwyd y cofnod presennol
en-US
Existing entry updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
cy
Cafodd cyfrineiriau eu ryddhau neu eu dwyn o'r wefan hon ers i chi ddiweddaru'ch manylion mewngofnodi ddiwethaf. Newid eich cyfrinair i ddiogelu eich cyfrif.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
cy
Diweddarwyd
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
cy
Dechreuwyd diweddaru { -brand-short-name } yn y cefndir. Bydd angen i chi ailgychwyn i orffen y diweddariad.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
cy
Diweddarwch y dewisiadau i gyflwyno adroddiadau'n awtomatig pan fydd { -brand-short-name } yn chwalu.
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
cy
Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available2.label
cy
Mae diweddariad ar gael
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
cy
Methodd { -brand-shorter-name } a ddiweddaru'n awtomatig. Llwythwch y fersiwn newydd i lawr — fyddwch chi ddim yn colli eich gwybodaeth na'ch cyfaddasiadau.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual2.label
cy
Mae diweddariad ar gael
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
cy
Mae diweddariad newydd { -brand-shorter-name } ar gael, ond nid oes modd ei osod oherwydd bod copi arall o { -brand-shorter-name } yn rhedeg. Caewch ef i barhau â'r diweddariad, neu dewiswch ei ddiweddaru beth bynnag (efallai na fydd y copi arall yn gweithio'n iawn nes i chi ei ailgychwyn).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
cy
Diweddaru { -brand-shorter-name } beth bynnag
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
cy
Nid yw { -brand-shorter-name } yn gallu diweddaru i'r fersiwn diweddaraf.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
cy
Diweddarwch ac ailgychwyn
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.label
cy
Mae diweddariad ar gael
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
cy
Methu diweddaru
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
cy
Mae diweddariad ar gael — llwytho i lawr nawr
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
cy
Wrthi'n llwytho diweddariad { -brand-shorter-name } i lawr
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
cy
Mae diweddariad ar gael — llwytho i lawr nawr
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
cy
Mae diweddariad ar gael — ailgychwyn nawr
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
cy
Methu diweddaru — mae'r system yn anghydnaws
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o { -brand-short-name } i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i { -brand-short-name } ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan { -brand-short-name }, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd { -brand-short-name } yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter { -brand-short-name } "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-update
cy
diweddaru
en-US
update
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
cy
Diweddaru { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
cy
Cyfeiriad wedi'i ddiweddaru
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
cy
Cerdyn wedi'i diweddaru
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
cy
Diweddarwyd y cyfrinair
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-header
cy
Diweddarwch eich gosodiadau cydweddu
en-US
Update your sync settings
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
cy
{ $updatedEntries -> [zero] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [one] { $updatedEntries } wedi'i ddiweddaru [two] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [few] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru [many] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru *[other] { $updatedEntries } wedi'u diweddaru }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
cy
Efallai na fydd fideos ar y wefan hon yn chwarae'n gywir ar y fersiwn hon o { -brand-short-name }. I gael cefnogaeth fideo lawn, diweddarwch { -brand-short-name } nawr.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
cy
Diweddarwch { -brand-short-name } i chwarae fideo
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
cy
Diweddaru Nawr
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
cy
Gwnewch yn siŵr fod gwybodaeth bwysig - fel nodau tudalen a chyfrineiriau - yn cael eu diweddaru a'u diogelu ar draws eich holl ddyfeisiau.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
cy
Mae cyfrif yn cadw eich manylion pwysig wedi ei diweddaru ac yn diogelu ar unrhyw ddyfais rydych chi'n ei chysylltu.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-pin-subtitle
cy
Agorwch ryngrwyd iachach o unrhyw le gydag un clic. Mae ein diweddariad diweddaraf yn llawn o bethau newydd rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n eu caru.
en-US
Launch a healthier internet from anywhere with a single click. Our latest update is packed with new things we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-set-default-only-subtitle
cy
Defnyddiwch borwr sy'n diogelu eich preifatrwydd tra byddwch chi'n teithio o gwmpas y we. Mae ein diweddariad diweddaraf yn llawn o bethau rydych chi'n eu caru.
en-US
Use a browser that defends your privacy while you zip around the web. Our latest update is packed with things that you adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
cy
Galluogi neu analluogi diweddaru rhaglen yn awtomatig.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
cy
Rhwystro { -brand-short-name } rhag cael ei ddiweddaru y tu hwnt i'r fersiwn penodedig.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdateURL
cy
Gosod URL diweddaru ap cyfaddas.
en-US
Set custom app update URL.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
cy
Galluogi neu analluogi'r diweddarydd cefndir.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
cy
Galluogi neu analluogi diweddaru estyniadau'n awtomatig.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
cy
Caniatáu diweddariadau â llaw yn unig a pheidio â hysbysu'r defnyddiwr am ddiweddariadau.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
cy
Diystyru'r dudalen ôl ddiweddaru "Beth sy'n Newydd". Gosodwch y polisi hwn i gwag os hoffech chi analluogi'r dudalen ôl ddiweddaru.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-button.label
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-doorhanger-header
cy
Diweddaru'r cyfeiriad?
en-US
Update address?
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
cy
Nid yw { -brand-short-name } yn gallu diweddaru eich iaith ar hyn o bryd. Gwiriwch eich bod wedi eich cysylltu i'r rhyngrwyd neu ceisiwch eto.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-auto.label
cy
Gosod diweddariadau'n awtomatig (argymell)
en-US
Automatically install updates (recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-check-choose.label
cy
Gwirio am ddiweddariadau, ond gadael i mi ddewis i'w gosod a'i peidio
en-US
Check for updates but let you choose to install them
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
cy
Byth gwirio am ddiweddariadau (ddim yn argymell)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-suppress-prompts.label
cy
Dangos llai o anogwyr hysbysu diweddariadau
en-US
Show fewer update notification prompts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
cy
Diweddariadau { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-use-service.label
cy
Defnyddio gwasanaethau cefndirol i osod diweddariadau
en-US
Use a background service to install updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
cy
Dangos Hanes Diweddaru
en-US
Show Update History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
cy
Hoffech chi i { -brand-short-name } barhau gyda'r diweddariad hwn?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-title
cy
Wrthi'n Diweddaru
en-US
Update In Progress
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
cy
Bu gwall ar { -brand-short-name } ac nid yw wedi cadw'r newid hwn. Sylwch fod gosod caniatâd ar gyfer y diweddariad hwn yn gofyn am ganiatâd i ysgrifennu at y ffeil isod. Efallai y byddwch chi neu weinyddwr system yn gallu datrys y gwall trwy roi rheolaeth lawn i'r ffeil hon i'r grŵp Defnyddwyr. Methu ysgrifennu i ffeil: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
cy
Gwall wrth gadw dewisiadau Diweddaru
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-keep-closed-header.message
cy
Gallwch ddiweddaru eich gosodiadau i gadw'r Gwirydd Adolygiadau ar gau. Ar hyn o bryd, mae'n agor yn awtomatig.
en-US
You can update your settings to keep Review Checker closed by default. Right now, it opens automatically.
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
cy
Nid oes modd i chi ddefnyddio synthesis lleferydd oherwydd mae angen diweddaru Speech Dispatcher.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
cy
Gall libavcodec fod yn fregus neu heb ei gynnal a dylai gael ei ddiweddaru ar gyfer chwarae fideo.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
cy
Mae dangos cynnwys tabiau wedi ei analluogi oherwydd anghydnawsedd rhwng %S â'ch meddalwedd hygyrchedd. Diweddarwch eich darllenydd sgrin neu newidiwch i Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
cy
Diweddaru %S
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o %MOZ_APP_DISPLAYNAME% i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd %MOZ_APP_DISPLAYNAME% yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter %MOZ_APP_DISPLAYNAME% "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressLabel
cy
Diweddaru Cyfeiriad
en-US
Update Address
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressMessage
cy
Hoffech chi ddiweddaru eich cyfeiriad gyda'r wybodaeth newydd hwn?
en-US
Would you like to update your address with this new information?
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardDescriptionLabel
cy
Cerdyn credyd i'e ddiweddaru:
en-US
Credit card to update:
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardLabel
cy
Diweddaru Cerdyn Credyd
en-US
Update Credit Card
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
cy
Hoffech chi ddiweddaru eich cerdyn credyd gyda'r manylion newydd?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
cy
Bydd y Gwasanaeth Cynnal yn caniatáu i chi ddiweddaru $BrandShortName yn dawel yn y cefndir.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
cy
Bydd y dewin yn eich tywys wrth osod $BrandFullNameDA.\n\nArgymhellir eich bod yn cau pob rhaglen arall cyn cychwyn gosod. Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl i ddiweddaru'r ffeiliau system berthnasol heb fod angen ailgychwyn eich cyfrifiadur.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
cy
Mae $BrandShortName eisoes wedi ei osod. Gadewch i ni ei ddiweddaru.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
InfoText
cy
Mae %MOZ_APP_DISPLAYNAME% yn gosod eich diweddariadau a bydd yn cychwyn ymhen ychydig
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% is installing your updates and will start in a few moments
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
TitleText
cy
Diweddaru %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cy
Mae gan y porwr cysylltiedig hen fersiwn ({ $runtimeVersion }). Y fersiwn lleiaf sy'n cael ei gynnal yw ({ $minVersion }). Mae hwn yn osodiad sydd dim yn cael ei gynnal a gall achosi i DevTools fethu. Diweddarwch y porwr cysylltiedig. <a>Datrys problemau</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cy
Mae'r porwr cysylltiedig yn fwy diweddar ( { $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) na'ch { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, BuildID{ $localID }). Mae hwn yn osodiad heb gefnogaeth ac fe all beri i DevTools fethu. Diweddarwch Firefox. <a>Datrys Problemau</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
cy
Diweddarwyd <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
cy
Ailysgrifennu mewnblaniad Flash YouTube (%S) hen ffasiwn i fewnblaniad iframe (%S). Diweddarwch y dudalen i ddefnyddio iframe yn lle embed/object, os yn bosib.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
cy
Ailysgrifennu mewnblaniad Flash YouTube (%S) hen ffasiwn i mewnblaniad iframe (%S). Roedd yr ymholiad yn annilys ac mae wedi ei dynnu o'r URL. Diweddarwch y dudalen i ddefnyddio iframe yn lle embed/object, os yn bosib.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
cy
Wedi methu â chofrestru /update ServiceWorker ar gyfer cwmpas ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ a dderbyniwyd ar gyfer sgript '%3$S'. Rhaid bod yn fath MIME JavaScript.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
cy
Methwyd cofrestru/diweddaru ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’: Methodd y lwyth gyda statws %2$S sgript ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
cy
Wedi methu i gofrestr/diweddaru ServiceWorker ar gyfer cwmpas '%S': Cyfyngir ar fynediad storio mewn cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu modd pori preifat.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
cy
Peidio diweddaru
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updateButton
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
cy
Diweddaru cyfrinair wedi ei gadw ar gyfer %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
cy
Diweddaru cyfrinair heb ei gadw ar gyfer y mewngofnodiad hwn?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
cy
Dewis pa fewngofnod i'w ddiweddaru:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
cy
Mae CRL cyhoeddwr y dystysgrif wedi dod i ben. Diweddarwch neu gwiriwch ddyddiad ac amser eich system.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonUnix
cy
Diweddaru Dewisiadau
en-US
Update Preferences
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonWin
cy
Ddiweddaru Dewisiadau
en-US
Update Options
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-200
cy
Ffeil XML diweddaru wedi ei gam-ffurfio (200)
en-US
Update XML file malformed (200)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
cy
Heb ganfod diweddariad gweinydd (gwirio'r cyswllt i'r we)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-404
cy
Heb ganfod Ffeil Diweddaru XML (404)
en-US
Update XML file not found (404)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-move_failed
cy
Wedi methu paratoi'r diweddariad i'w osod
en-US
Failed to prepare the update for installation
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-update_url_not_available
cy
Nid yw'r URL diweddaru ar gael
en-US
Update URL not available
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-verification_failed
cy
Nid oedd modd dilysu cywirdeb y diweddariad
en-US
The integrity of the update could not be verified
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
cy
Nid oes gennych y caniatâd angenrheidiol i osod y diweddariad. Cysylltwch â' ch gweinyddwr system.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
installSuccess
cy
Cafodd y Diweddariad ei osod yn llwyddiannus
en-US
The Update was successfully installed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
cy
Methu gosod y Diweddariad (methodd gosod y darn)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
cy
Peidio â Diweddaru
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsg3
cy
Diweddaru mewngofnod %S?
en-US
Update login for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgNoUser3
cy
Diweddaru cyfrinair %S?
en-US
Update password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
cy
Hoffech chi ddiweddaru cyfrinair "%S"?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
cy
Hoffech chi ddiweddaru'r cyfrinair?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
cy
Dewis pa fewngofnod i'w ddiweddaru:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates
cy
Diweddariadau ar Gael
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates-title.title
cy
Diweddariadau ar Gael
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates
cy
Diweddariadau Diweddar
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates-title.title
cy
Diweddariadau Diweddar
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
cy
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
cy
Diweddarwyd Diwethaf
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-update-check-label
cy
Gwirio am Ddiweddariadau
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-updates-label
cy
Caniatáu diweddariadau awtomatig
en-US
Allow automatic updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-check-for-updates
cy
Gwirio am Ddiweddariadau
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
cy
Mae eich ychwanegion wedi eu diweddaru.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-manual-updates-found
cy
Gweld Diweddariadau ar Gael
en-US
View Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-none-found
cy
Heb ganfod diweddariadau
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-automatic
cy
Ailosod Pob Ychwanegyn i'w Diweddaru'n Awtomatig
en-US
Reset All Add-ons to Update Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-manual
cy
Ailosod Pob Ychwanegyn i Ddiweddaru gyda Llaw
en-US
Reset All Add-ons to Update Manually
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
cy
Diweddaru Ychwanegion yn Awtomatig
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-view-updates
cy
Gweld Diweddariadau Diweddar
en-US
View Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
available-updates-heading
cy
Diweddariadau ar Gael
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.label
cy
Gwirio am Ddiweddariadau
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.tooltiptext
cy
Gwirio am ddiweddariad i'r ychwanegyn
en-US
Check for updates for this add-on
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
cy
Diweddarwyd Diwethaf
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-automatic.tooltiptext
cy
Gosod diweddariadau'n awtomatig
en-US
Automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-default.tooltiptext
cy
Gosod diweddariadau'n awtomatig os mai dyna yw'r rhagosodedig
en-US
Automatically install updates only if that’s the default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-manual.tooltiptext
cy
Peidio gosod diweddariadau'n awtomatig
en-US
Don’t automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-type.value
cy
Diweddariadau Awtomatig
en-US
Automatic Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
cy
Mae gwirio diogelwch diweddariad wedi ei analluogi. Efallai eich bod o dan fygythiad gan ddiweddariad.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security-button.title
cy
Galluogi gwirio diogelwch diweddariad ychwanegyn
en-US
Enable add-on update security checking
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
cy
Mae gwirio diogelwch diweddariad wedi ei analluogi. Efallai eich bod o dan fygythiad gan ddiweddariad.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-button
cy
Diweddaru Nawr
en-US
Update Now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
cy
Bydd yr estyniad hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd { -brand-short-name } yn ailgychwyn.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
cy
Bydd yr estyniad hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd { -brand-short-name } yn ailgychwyn.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-available-updates.value
cy
Heb ganfod diweddariadau
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-find-updates.label
cy
Gwirio am Ddiweddariadau
en-US
Check For Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
cy
Nid ydych wedi diweddaru eich ychwanegion yn ddiweddar
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recent-updates-heading
cy
Diweddariadau Diweddar
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
updates-heading
cy
Rheoli Eich Diweddariadau
en-US
Manage Your Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
cy
Gall { -vendor-short-name } ddiweddaru'r amodau yn ôl y galw o bryd i'w gilydd. Nid oes modd newid na dileu'r amodau heb ganiatâd ysgrifenedig { -vendor-short-name }.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
update-button
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
cy
Dangos Hanes Diweddaru
en-US
Show Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-channel
cy
Sianel Diweddaru
en-US
Update Channel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
cy
{ PLATFORM() -> [linux] Diweddaru Cyfeiriadur *[other] Diweddaru Ffolder }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
cy
Hanes Diweddaru
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-update-button
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cannot-update
cy
methu diweddaru
en-US
cannot update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
cy
Statws y diweddariad diwethaf
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
cy
Amser y diweddariad diwethaf
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
cy
Amser y diweddariad nesaf
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-trigger-update
cy
Diweddariad Triger
en-US
Trigger Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
cy
gwall diweddaru ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-capture-update-button.label
cy
Diweddaru'r cerdyn cyfredol
en-US
Update existing card
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-update-doorhanger-description
cy
Cerdyn i'w ddiweddaru:
en-US
Card to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-update-doorhanger-header
cy
Diweddaru'r cerdyn?
en-US
Update card?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-accept.label
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
cy
Mae { $extension } wedi'i ddiweddaru. Rhaid i chi gymeradwyo caniatâd newydd cyn y bydd y fersiwn wedi'i ddiweddaru'n cael ei osod. Bydd dewis “Diddymu” yn cynnal eich fersiwn estyniad cyfredol. Bydd gan yr estyniad hwn ganiatâd i:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
cy
Mae eich cyfrifiadur yn meddwl ei bod hi'n { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, sy'n rhwystro { -brand-short-name } rhag cysylltu'n ddiogel. I fynd i <b>{ $hostname }</b>, diweddarwch gloc eich cyfrifiadur yng ngosodiadau eich system i'r dyddiad, amser a chylch amser cyfredol ac yna adnewyddu <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
cy
Mae CRL cyhoeddwr y dystysgrif wedi dod i ben. Diweddarwch neu gwiriwch ddyddiad ac amser eich system.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-password-password-button-allow.label
cy
Diweddaru
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-select-username
cy
Dewis pa fewngofnod i'w ddiweddaru:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-button-deny.label
cy
Peidio â Diweddaru
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-message
cy
Diweddaru cyfrinair { $host }?
en-US
Update password for { $host }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
cy
Mae'r dasg Diweddariad Cefndir yn chwilio am ddiweddariadau i { -brand-short-name } pan nad yw { -brand-short-name } yn rhedeg. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan { -brand-short-name }, ac yn cael ei hailosod pan fydd { -brand-short-name } yn rhedeg. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch osodiadau'r porwr neu'r gosodiad polisi menter { -brand-short-name } "BackgroundAppUpdate".
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
cy
Gallwch ddiweddaru { -brand-short-name } gyda llaw drwy ymweld â'r dolenni a llwytho'r fersiwn diweddaraf:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background
cy
Diweddaru:
en-US
Update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
cy
Mae diweddariad diogelwch a sefydlogrwydd ar gyfer { -brand-short-name } wedi ei lwytho i lawr ac mae'n barod i'w osod.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-page
cy
Diweddariad yn Barod i'w Osod
en-US
Update Ready to Install
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
cy
Mae'r diweddariad angen breintiau gweinyddwr. Bydd y diweddariad yn cael ei osod y tro nesaf y bydd { -brand-short-name } yn cychwyn. Mae modd ailgychwyn { -brand-short-name } nawr, parhau i weithio ac ailgychwyn yn hwyrach, neu wrthod y diweddariad.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-update-wizard.title
cy
Diweddaru Meddalwedd
en-US
Software Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
cy
Hanes Diweddaru
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-intro
cy
Mae'r diweddariadau canlynol wedi eu gosod
en-US
The following updates have been installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
cy
Hanes Diweddaru
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
name-header
cy
Enw'r Diweddariad
en-US
Update Name
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.