Transvision

Displaying 187 results for the string Tid in sv-SE:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
sv-SE
{ -focus-brand-name } rensar din historik varje gång, samtidigt som annonser och spårare blockeras.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-hide-tabs
sv-SE
Dölj tidigare flikar
en-US
Hide Previous Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-show-tabs
sv-SE
Visa tidigare flikar
en-US
View Previous Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
sv-SE
Kan du fortfarande inte återställa din session? Ibland orsakar en flik problemet. Visa tidigare flikar, ta bort bocken från flikarna som du inte behöver återställa och återställ sedan.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-clear-history.label
sv-SE
Rensa ut tidigare historik
en-US
Clear recent history
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-always-ask-checkbox.label
sv-SE
Fråga mig alltid
en-US
Always ask me
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
sv-SE
<strong>Öppna tidigare flikar?</strong>Du kan återställa din tidigare session från programmenyn i { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/>, under Historik.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
visionary-colorway-description
sv-SE
Du ifrågasätter status quo och får andra att föreställa sig en bättre framtid.
en-US
You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-always-send.label
sv-SE
Skicka alltid
en-US
Always send
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
sv-SE
Ha alltid { -brand-short-name } nära till hands — gör den till din standardwebbläsare och fäst den i aktivitetsfältet.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
sv-SE
Ha alltid { -brand-short-name } nära till hands — gör den till din standardwebbläsare och behåll den i Dock.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-open-similar-files.label
sv-SE
Öppna alltid liknande filer
en-US
Always Open Similar Files
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default-named.label
sv-SE
Öppna alltid i { $handler }
en-US
Always Open In { $handler }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
sv-SE
Öppna alltid i systemvisaren
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description-two
sv-SE
Visa din <a data-l10n-name="history-url">webbhistorik</a> för att hitta flikar från tidigare.
en-US
To find tabs from longer ago, view your <a data-l10n-name="history-url">browsing history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-header
sv-SE
Stängt en flik för tidigt?
en-US
Closed a tab too soon?
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-clear-recent-history.label
sv-SE
Rensa ut tidigare historik
en-US
Clear Recent History
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-getting-new-device-header-2
sv-SE
Tänker du skaffa en ny enhet i framtiden?
en-US
New device in your future?
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-header
sv-SE
Tänker du skaffa en ny enhet i framtiden?
en-US
New device in your future?
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
sv-SE
<b>Du är en visionär.</b> Du ifrågasätter status quo och får andra att föreställa sig en bättre framtid.
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-easy-setup-import-checkbox-label
sv-SE
Importera från tidigare webbläsare
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-primary-button-label-no-attribution
sv-SE
Importera från tidigare webbläsare
en-US
Import from previous browser
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-privacy-segmentation-title
sv-SE
Vi respekterar alltid din integritet
en-US
We always respect your privacy
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
sv-SE
Tillåt alltid på { $domain }
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-always-on
sv-SE
Kan alltid läsa och ändra data på den här webbplatsen
en-US
Can always read and change data on this site
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
sv-SE
Har jag besökt den här webbplatsen tidigare dagar?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-always.label
sv-SE
Alltid
en-US
Always
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-capabilities-prompt.label
sv-SE
Fråga alltid
en-US
Always Ask
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
sv-SE
Du kan ange vilka webbplatser som alltid eller aldrig får använda kakor och webbplatsdata. Skriv den exakta adressen till den webbplats du vill hantera och klicka sedan på Blockera, Tillåt för sessionen eller Tillåt.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
always-check-default.label
sv-SE
Kontrollera alltid om { -brand-short-name } är din standardwebbläsare
en-US
Always check if { -brand-short-name } is your default browser
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-always-ask.label
sv-SE
Fråga alltid
en-US
Always ask
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-always-underline-links.label
sv-SE
Stryk alltid under länkar
en-US
Always underline links
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars.label
sv-SE
Visa alltid rullningslister
en-US
Always show scrollbars
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-use-cursor-navigation.label
sv-SE
Använd alltid piltangenterna för att navigera i sidor
en-US
Always use the cursor keys to navigate within pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-description
sv-SE
Vi strävar alltid efter att ge dig val och samlar endast in vad vi behöver för tillhandahålla och förbättra { -brand-short-name } för alla. Vi ber alltid om tillåtelse innan vi tar emot personliga uppgifter.
en-US
We strive to provide you with choices and collect only what we need to provide and improve { -brand-short-name } for everyone. We always ask permission before receiving personal information.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-telemetry-disabled
sv-SE
Du tillåter inte längre { -vendor-short-name } att fånga in teknisk data och interaktionsdata. All tidigare data kommer att raderas inom 30 dagar.
en-US
You’re no longer allowing { -vendor-short-name } to capture technical and interaction data. All past data will be deleted within 30 days.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-option-always.label
sv-SE
Alltid
en-US
Always
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-always-ask-where.label
sv-SE
Fråga alltid var jag vill spara filerna
en-US
Always ask you where to save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-private-browsing-permanent.label
sv-SE
Använd alltid läget privat surfning
en-US
Always use private browsing mode
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
sv-SE
{ -brand-short-name } kommer alltid att använda säker DNS. Du kommer att se en säkerhetsriskvarning innan vi använder ditt system DNS.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-2
sv-SE
Varna alltid om säker DNS inte är tillgänglig
en-US
Always warn if secure DNS isn’t available
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing
sv-SE
I permanent privat surfläge raderas alltid kakor och webbplatsdata när { -brand-short-name } är stängd.
en-US
In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when { -brand-short-name } is closed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
sv-SE
Använd dina operativsysteminställningar för “{ $localeName }” för att formatera datum, tider, siffror och mätningar.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
etp-card-title-always
sv-SE
Förbättrat spårningsskydd: Alltid
en-US
Enhanced Tracking Protection: Always On
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
sv-SE
Tidsintervall att ta bort:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-dialog-title.title
sv-SE
Rensa ut tidigare historik
en-US
Clear Recent History
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-details
sv-SE
Ledsen för besväret. Vi arbetar med den här funktionen för framtida versioner.
en-US
Sorry for the inconvenience. We are working on this feature for future releases.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-body
sv-SE
Genom att använda kraften i { -fakespot-brand-full-name } hjälper vi dig att undvika partiska och oäkta recensioner. Vår AI-modell förbättras alltid för att skydda dig när du handlar. <a data-l10n-name="learn_more">Läs mer</a>
en-US
Using the power of { -fakespot-brand-full-name }, we help you avoid biased and inauthentic reviews. Our AI model is always improving to protect you as you shop. <a data-l10n-name="learn_more">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
sv-SE
{ $tabCount -> *[other] Du är på väg att öppna { $tabCount } flikar. Detta kan göra { -brand-short-name } långsamt under tiden sidorna laddas. Är du säker på att du vill fortsätta? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-always-show-2.label
sv-SE
Visa alltid
en-US
Always Show
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-offer-translation.label
sv-SE
Erbjud alltid att översätta
en-US
Always offer to translate
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-translate-language.label
sv-SE
Översätt alltid { $language }
en-US
Always translate { $language }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-translate-unknown-language.label
sv-SE
Översätt alltid detta språk
en-US
Always translate this language
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-notificationbox-always
sv-SE
Öppna alltid e-postlänkar med { $url }?
en-US
Always open email links using { $url }?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-notificationbox
sv-SE
Använd alltid { -brand-short-name } för att öppna länkar som skickar e-post?
en-US
Always use { -brand-short-name } to open links that send email?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-action-always-block.label
sv-SE
Blockera alltid
en-US
Always block
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webNotifications.alwaysBlock
sv-SE
Blockera alltid
en-US
Always Block
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
sv-SE
Det är inte möjligt att rapportera felet vid denna tid.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • chrome • browser • shellservice.properties
setDefaultBrowserDontAsk
sv-SE
Utför alltid den här kontrollen när %S startas.
en-US
Always perform this check when starting %S.
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
state.current.prompt
sv-SE
Fråga alltid
en-US
Always Ask
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
state.multichoice.alwaysAsk
sv-SE
Fråga alltid
en-US
Always Ask
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
sv-SE
En annan användare var tidigare inloggad till Sync på den här datorn. Loggar du in kommer den här webbläsarens bokmärken, lösenord och andra inställningar att slås ihop med %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
sv-SE
För att visa sidan måste %S skicka information som kommer att upprepa en tidigare utförd åtgärd (såsom en sökning eller beställningsbekräftelse).
en-US
To display this page, %S must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL
sv-SE
Datorn måste startas om för att slutföra en tidigare avinstallation av $BrandShortName. Vill du starta om datorn nu?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous uninstall of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE
sv-SE
Datorn måste startas om för att slutföra en tidigare uppgradering av $BrandShortName. Vill du starta om datorn nu?
en-US
Your computer must be restarted to complete a previous upgrade of $BrandShortName. Do you want to reboot now?
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_REINSTALL_HEADER2
sv-SE
$BrandShortName har installerats tidigare. Låt oss hämta en ny kopia.
en-US
$BrandShortName has been installed before. Let’s get you a new copy.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_textarea.placeholder
sv-SE
Till exempel, "En ung man sätter sig vid ett bord för att äta en måltid"
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Entity # all locales devtools • client • animationinspector.properties
player.animationTimingFunctionLabel
sv-SE
Animeringstidsfunktion:
en-US
Animation timing function:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
certmgr.periodofvalidity.label
sv-SE
giltighetstid
en-US
Period of Validity
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
sv-SE
Tid som inte blockeras
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
sv-SE
Tid
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
sv-SE
Tid: #1 sekund;Tid: #1 sekunder
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
sv-SE
Icke-blockeringstid: #1 sekund;Icke-blockeringstid: #1 sekunder
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
sv-SE
Långsam servertid (%1$S). Den rekommenderade gränsen är %2$S.
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.tab.timings
sv-SE
Tider
en-US
Timings
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.timings.noTimings
sv-SE
Inga mättider för denna begäran
en-US
No timings for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
sv-SE
Sluttid
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
sv-SE
Svarstid
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
sv-SE
Starttid
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.timings
sv-SE
Mättider
en-US
Timings
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
sv-SE
Tidslinje
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
sv-SE
Tid
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
sv-SE
Tidpunkt när “DOMContentLoad” händelsen inträffade
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
sv-SE
Total tid för att ladda alla förfrågningar
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
sv-SE
Tidpunkt när “load” händelsen inträffade
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
sv-SE
Totalt förfluten tid mellan de första och sist visade meddelandena
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
toggleMessagesTruncation
sv-SE
Behåll alla framtida meddelanden
en-US
Keep all future messages
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
toggleMessagesTruncation.title
sv-SE
Behåll alla framtida meddelanden eller fortsätt visa trunkerade meddelanden
en-US
Keep all future messages or continue showing truncated messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
sv-SE
Trådhanteringstidur (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-disabled2
sv-SE
Aktivera alltid överst
en-US
Enable always on top
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-enabled2
sv-SE
Inaktivera alltid överst
en-US
Disable always on top
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
sv-SE
Tidsgränsen för anslutningen löpte ut. Kontrollera felkonsolen på bägge ändar för eventuella felmeddelanden. Återöppna webbkonsolen för att försöka igen.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
sv-SE
Det maximalt tillåtna antalet tidur i sidan överskreds.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
sv-SE
Visa tidsstämplar
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
sv-SE
Om du aktiverar detta alternativ kommer kommandon och utdata i webbkonsolen att visas med en tidsstämpel
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • debugger.properties
clientSendOOBTitle
sv-SE
Klientidentifiering
en-US
Client Identification
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
sv-SE
Tiden det tar (i sekunder) innan skärmdumpen tas
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.bezierSwatch.tooltip
sv-SE
Klicka för att öppna tidsfunktionsredigeraren
en-US
Click to open the timing-function editor
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
sv-SE
:unblock URL_STRING Sluta blockera nätverksbegäranden Den accepterar bara ett argument, exakt samma sträng som tidigare skickats till :block.
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
confirmRepostPrompt
sv-SE
För att visa sidan måste programmet skicka information som kommer att upprepa en tidigare utförd åtgärd (såsom en sökning eller beställningsbekräftelse).
en-US
To display this page, the application must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AppCacheWarning
sv-SE
Applikations Cache API (AppCache) är föråldrat och kommer att tas bort vid en framtida tidpunkt. Vänligen överväg att använda ServiceWorker för support offline.
en-US
The Application Cache API (AppCache) is deprecated and will be removed at a future date. Please consider using ServiceWorker for offline support.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
sv-SE
Iframe med externt protokoll blockerades på grund av avsaknad av användaraktivering eller eftersom det inte har gått tillräckligt med tid sedan den senaste iframe laddades.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormSubmissionUntrustedEventWarning
sv-SE
Formulärinlämning via opålitlig inlämningshändelse är föråldrad och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
Form submission via untrusted submit event is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationDateTimeRangeUnderflow
sv-SE
Välj ett värde som inte är tidigare än %S.
en-US
Please select a value that is no earlier than %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
sv-SE
Vänligen ange giltigt datum och tid.
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
sv-SE
Ange en giltig tid.
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerDeprecatedWarning
sv-SE
InstallTrigger är föråldrad och kommer att tas bort i framtiden.
en-US
InstallTrigger is deprecated and will be removed in the future.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
sv-SE
InstallTrigger.install() är föråldrad och kommer att tas bort i framtiden. För mer hjälp https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
sv-SE
För många anrop till plats- eller historik-API:er inom en kort tidsram.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning
sv-SE
"small", "normal" och "big" är föråldrade värden för attributet mathsize och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
“small”, “normal” and “big” are deprecated values for the mathsize attribute and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValue2Warning
sv-SE
MathML-längdvärdet "%S" är föråldrat och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
MathML length value “%S” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
sv-SE
"veryverythinmathspace", "verythinmathspace", "thinmathspace", "mediummathspace", "thickmathspace", "verythickmathspace" och "veryverythickmathspace" är föråldrade värden för MathML-längder och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathVariantWarning
sv-SE
"mathvariant='%S'" på MathML-element är föråldrad och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
“mathvariant='%S'” on MathML elements is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning
sv-SE
MathML-attributet "scriptminsize" är föråldrat och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
MathML attribute “scriptminsize” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning
sv-SE
MathML-attributet "scriptsizemultiplier" är föråldrat och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
MathML attribute “scriptsizemultiplier” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
sv-SE
Stöd för återgivning av sträckta MathML-operatörer med STIXGeneral-typsnitt är föråldrade och kan tas bort vid ett framtida datum. Mer information om nyare teckensnitt som fortfarande stöds finns i %S
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning
sv-SE
MathML-attributen "background", "color", "fontfamily", "fontsize", "fontstyle" och "fontweight" är föråldrade och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
MathML attributes “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” and “fontweight” are deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsRequireUserGestureDeprecationWarning
sv-SE
Att begära meddelandetillstånd utanför en användargenererad händelseshanterare som har en kort körning är föråldrad och stöds inte i framtiden.
en-US
Requesting Notification permission outside a short running user-generated event handler is deprecated and will not be supported in the future.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SVGFarthestViewportElement
sv-SE
SVGGraphicsElement.farthestViewportElement är föråldrad och kommer att tas bort vid ett framtida datum.
en-US
SVGGraphicsElement.farthestViewportElement is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SVGNearestViewportElement
sv-SE
SVGGraphicsElement.nearestViewportElement är föråldrad och kommer att tas bort vid ett framtida datum. Använd SVGElement.viewportElement istället.
en-US
SVGGraphicsElement.nearestViewportElement is deprecated and will be removed at a future date. Use SVGElement.viewportElement instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SizeToContentWarning
sv-SE
sizeToContent() är föråldrad och kommer att tas bort i framtiden.
en-US
sizeToContent() is deprecated and will be removed in the future.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errPrematureEndOfComment
sv-SE
För tidigt slut på kommentar. Använd ”-->” för att rätt avsluta en kommentar.
en-US
Premature end of comment. Use “-->” to end a comment properly.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuoteInAttributeName
sv-SE
Citat i attributnamn. Trolig orsak: Ett matchande tidigare citat saknas.
en-US
Quote in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
sv-SE
Fann starttagg för ”table” men en tidigare ”table” är fortfarande öppen.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
sv-SE
Animeringar av ‘transform’ kan inte köras på kompositören när geometriska egenskaper är animerade på samma element samtidigt
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
sv-SE
Animeringar av ‘transform’ kan inte köras på kompositören eftersom den ska synkroniseras med animationer av geometriska egenskaper som startade samtidigt
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
sv-SE
Förhindrade att för många CSP-rapporter skickades inom en kort tidsperiod.
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
sv-SE
%S: tidur startad
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
sv-SE
{ $name }: tidur startad
en-US
{ $name }: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
sv-SE
Spärrlistan CRL för certifikatets utfärdare har förfallit. Uppdatera den eller kontrollera ditt systems datum och tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
sv-SE
Certifikatutfärdarens certifikat har förfallit. Kontrollera ditt systems datum och tid.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
sv-SE
Felaktigt formaterad tidssträng.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSE
sv-SE
OCSP-svaret är ännu inte giltigt (innehåller ett datum i framtiden).
en-US
The OCSP response is not yet valid (contains a date in the future).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNRECOGNIZED_OID
sv-SE
Okänd Objektidentifierare.
en-US
Unrecognized Object Identifier.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
sv-SE
Datum/tid
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
sv-SE
Servercertifikatet har förfallit (justera systemklockan till rätt datum och tid ifall den är felaktig)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportResubmit
sv-SE
Skickar om rapporter från tidigare misslyckade sändningar
en-US
Resending reports that previously failed to send
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
always-activate-button
sv-SE
Aktivera alltid
en-US
Always Activate
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
sv-SE
Det går inte att tvinga fram filutmatning och åsidosätta profileringsalternativ samtidigt
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
sv-SE
Total CPU-tid: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
sv-SE
Total CPU-tid: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) } { $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
sv-SE
Total processor tid: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-thread-name-and-id.title
sv-SE
Tråd-id: { $tid }
en-US
Thread id: { $tid }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing
sv-SE
<strong>Positionsberoende surfning: </strong>kräver alltid ditt medgivande. Ingen positionsinformation skickas utan ditt tillstånd. Om du helt vill inaktivera funktionen, följ dessa steg:
en-US
<strong>Location Aware Browsing: </strong>is always opt-in. No location information is ever sent without your permission. If you wish to disable the feature completely, follow these steps:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
sv-SE
{ $reports -> [one] Alla kraschrapporter (inklusive { $reports } ej inskickad krasch i givet tidsintervall) *[other] Alla kraschrapporter (inklusive { $reports } ej inskickade krascher i givet tidsintervall) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-tid
sv-SE
TID
en-US
TID
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-experiments-see-about-studies
sv-SE
Se <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> för mer information, inklusive hur man inaktiverar enskilda experiment eller inaktiverar { -brand-short-name } från att köra denna typ av experiment i framtiden.
en-US
See <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> for more information, including how to disable individual experiments or to disable { -brand-short-name } from running this type of experiment in the future.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-time-stamp-header
sv-SE
tidsstämpel
en-US
timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-duration
sv-SE
Genomsnittlig blockeringstid (ms)
en-US
Avg. Blocking time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-th-duration
sv-SE
Laddningstid (ms)
en-US
Loading Duration (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-alwaysuv
sv-SE
Kräv alltid användarverifiering
en-US
Always require user verification
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
sv-SE
Tidsstämpel för första bildmottagning
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
sv-SE
Tidsstämpel för sista bildmottagning
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
sv-SE
Ange Lokal SDP vid tidsstämpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
sv-SE
Ange Fjärr SDP vid tidsstämpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
sv-SE
Tidsstämpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-time-elapsed
sv-SE
Förfluten tid (s)
en-US
Time Elapsed (s)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
sv-SE
Den här sidan visar de senaste meddelandena som skickats av Windows till webbläsarfönstren i { -brand-short-name }. Den fetstilta posten representerar detta fönster. Observera att den här sidan visar de senaste meddelandena vid den tidpunkt då sidan laddades; för att se aktuella måste du uppdatera sidan.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-timestamp
sv-SE
Tidsstämpel
en-US
Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-back-off-time
sv-SE
Back-off tid
en-US
Back-off time
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-slow-agent-notification
sv-SE
Innehållsanalysverktyget tar lång tid att svara för resursen "{ $content }"
en-US
The Content Analysis tool is taking a long time to respond for resource “{ $content }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-unknown
sv-SE
Okänd tid kvar
en-US
Unknown time left
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember
sv-SE
Använd alltid den här applikationen för att öppna <strong>{ $scheme }</strong>-länkar
en-US
Always use this application to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
sv-SE
Tillåt alltid <strong>{ $host }</strong> att öppna <strong>{ $scheme }</strong>-länkar
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember-extension
sv-SE
Tillåt alltid detta tillägg att öppna <strong>{ $scheme }</strong>-länkar
en-US
Always allow this extension to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember-file
sv-SE
Tillåt alltid den här filen att öppna <strong>{ $scheme }</strong>-länkar
en-US
Always allow this file to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
sv-SE
Genom att använda en äldre version av { -brand-product-name } kan korrupta bokmärken och surfhistorik redan ha sparats i en befintlig { -brand-product-name }-profil. För att skydda din information, skapa en ny profil för den här installationen av { -brand-short-name }. Du kan alltid logga in med ett { -fxaccount-brand-name } för att synkronisera dina bokmärken och surfhistorik mellan profiler.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
sv-SE
Att använda en äldre version av { -brand-product-name } kan skada bokmärken och webbhistorik som redan har sparats i en befintlig { -brand-product-name }-profil. För att skydda din information, skapa en ny profil för den här installationen av { -brand-short-name }. Du kan alltid logga in med ett konto för att synkronisera dina bokmärken och webbhistorik mellan profiler.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sv-SE
Webbplatser bevisar sin identitet via certifikat, som gäller för en viss tidsperiod. Certifikatet för { $hostname } upphörde den { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sv-SE
Webbplatser bevisar sin identitet via certifikat, som gäller för en viss tidsperiod. Certifikatet för { $hostname } är inte giltigt till { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-symantec
sv-SE
Certifikat som utfärdas av GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte och VeriSign anses inte längre säkra eftersom dessa certifikatmyndigheter misslyckades med att följa säkerhetspraxis tidigare.
en-US
Certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign are no longer considered safe because these certificate authorities failed to follow security practices in the past.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sv-SE
{ -brand-short-name } upptäckte ett problem och fortsatte inte till <b>{ $hostname }</b>. Webbplatsen är antingen felkonfigurerad eller din klocka är inställd på fel tid.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sv-SE
Datorklockan är inställd på { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Kontrollera att datorn är inställd på rätt datum, tid och tidszon i systeminställningarna och uppdatera sedan <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
sv-SE
Om klockan redan är inställd på rätt tid, är webbplatsen sannolikt felkonfigurerad, och det finns inget du kan göra för att lösa problemet. Du kan meddela webbplatsens administratör om problemet.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-add-exception-button
sv-SE
Fortsätt alltid för den här webbplatsen
en-US
Always continue for this site
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sv-SE
Din dator tycker att det är { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, vilket hindrar { -brand-short-name } från att ansluta säkert. För att besöka <b>{ $hostname }</b>, uppdatera datorns klocka i dina systeminställningar till aktuellt datum, tid och tidszon och uppdatera sedan <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-disable-native-feedback-warning
sv-SE
Fortsätt alltid
en-US
Always continue
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
sv-SE
Anslutningen till { $trrDomain } tog längre tid än förväntat.
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
sv-SE
Spärrlistan CRL för certifikatets utfärdare har förfallit. Uppdatera den eller kontrollera ditt systems datum och tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
sv-SE
Certifikatutfärdarens certifikat har förfallit. Kontrollera ditt systems datum och tid.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-time
sv-SE
Felaktigt formaterad tidssträng.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-future-response
sv-SE
OCSP-svaret är ännu inte giltigt (innehåller ett datum i framtiden).
en-US
The OCSP response is not yet valid (contains a date in the future).
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unrecognized-oid
sv-SE
Okänd Objektidentifierare.
en-US
Unrecognized Object Identifier.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-textarea.placeholder
sv-SE
Till exempel, "En ung man sätter sig vid ett bord för att äta en måltid"
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-date-and-time.label
sv-SE
Datum/Tid
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
sv-SE
Tidigare uppdateringar
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
sv-SE
Tidigare uppdateringar
en-US
Update History

Displaying 2 results for the string Tid in en-US:

Entity sv-SE en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-thread-name-and-id.title
sv-SE
Tråd-id: { $tid }
en-US
Thread id: { $tid }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-tid
sv-SE
TID
en-US
TID
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.