Transvision

Displaying 18 results for the string Report in eu:

Entity eu en-US
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
eu
{ $reportCount -> [one] Bidali gabeko hutsegite-txosten bat daukazu *[other] Bidali gabeko { $reportCount } hutsegite-txosten dauzkazu }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-public-wifi-vpn-body
eu
Zure kokapena eta nabigazio-jarduera ezkutatzeko, aintzat hartu sare pribatu birtuala (VPN) erabiltzea. Aireportu edo kafetegien tankerako gune publikoetan nabigatzean babestuta mantentzen lagunduko dizu.
en-US
To hide your location and browsing activity, consider a Virtual Private Network. It will help keep you protected when browsing in public places like airports and coffee shops.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
eu
Baimendu { -brand-short-name }(r)i zure izenean hutsegite-txostenak atzeko planoan bidaltzea <a data-l10n-name="crash-reports-link">Argibide gehiago</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>gune iruzurti gisa salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='report_detection'>Atzemate-arazo baten berri eman</a> dezakezu.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>iruzurgilea izateagatik salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='report_detection'>Atzemate-arazo baten berri eman</a> edo <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>arriskua ezikusi</a> eta gune ez-segurura joan zaitezke.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malwareBlocked
eu
%S(e)ko gunea gune erasotzaile bezala erreportaturik dago eta zure segurtasun-irizpideetan oinarrituta blokeatuta dago.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
eu
Report-only CSP politika baten bortxaketa gertatu da ("%1$S"). Portaera baimendu egin da eta CSP txostena bidali da.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
eu
Isolamenduko direktiba ezikusten report-only '%1$S' politika bidez banatzen denean
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotInReportOnlyHeader
eu
Gune honek (%1$S) Report-Only politika dauka baina URIa falta da. CSPak ez du blokeatuko eta ezingo du politika honen bortxaketen berri eman.
en-US
This site (%1$S) has a Report-Only policy without a report URI. CSP will not block and cannot report violations of this policy.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
eu
Reporting goiburua: bikoiztutako "%S" talde-izena ezikusten.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
eu
Reporting goiburua: amaiera-izen baliogabea ezikusten "%S" izena duen elementuarentzat.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
eu
Reporting goiburua: "%S" izeneko elementu baliogabea ezikusten.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
eu
Reporting goiburua: JSON balio baliogabea jaso da.
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
eu
Reporting goiburua: talde-izen baliogabea.
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
eu
Reporting goiburua: "%1$S" amaiera-izenaren URL baliogabea ezikusten "%2$S" izena duen elementuarentzat.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
eu
Aplikazio hau ez da konfiguratu hutsegite-txostenak bistaratzeko. Horretarako <code>breakpad.reportURL</code> hobespena ezarri behar da.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
eu
{ $reports -> [one] Hutsegite-txosten guztiak (emandako denbora-tartean zain dagoen hutsegite bat kontuan hartuta) *[other] Hutsegite-txosten guztiak (emandako denbora-tartean zain daude { $reports } hutsegite kontuan hartuta) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
eu
Oharra: Copyright eta marka erregistratuei buruzko arazoak aparteko prozesu batean salatu behar dira. Arazoaren berri emateko, <a data-l10n-name="report-infringement-link">erabili jarraibide hauek</a>.
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.

Displaying 170 results for the string Report in en-US:

Entity eu en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-page-title
eu
Inportazioaren laburpen-txostena
en-US
Import Summary Report
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
eu
Eguneratu hobespenak automatikoki bidal daitezen txostenak { -brand-short-name }(e)k huts egiten duenean
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
eu
Hutsegite-txostena bidalita dago; eskerrik asko { -brand-short-name } hobetzen laguntzeagatik!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-auto-submit-title
eu
Eman atzeko planoko fitxen berri
en-US
Report background tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
eu
Hutsegite-txostenek arazoak diagnostikatu eta { -brand-short-name } hobetzen laguntzen digute.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-report-title
eu
Eman fitxa honen berri
en-US
Report this tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-send-report-2
eu
Bidali hutsegite-txosten automatiko bat honelako arazoak konpondu ahal izan ditzagun
en-US
Send an automated crash report so we can fix issues like this
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-title
eu
Fitxen hutsegiteen berriemailea
en-US
Tab crash reporter
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
eu
Salatu hedapen hau { -vendor-short-name }(r)i
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow-and-report.label
eu
Eman gune susmagarriaren berri
en-US
Report Suspicious Site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-deceptive-site.label
eu
Eman gune iruzurtiaren berri
en-US
Report deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-report-site-issue.label
eu
Eman gunearen arazoaren berri
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-report-broken-site.label
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-breakage-report-sent
eu
Txostena bidalita. Eskerrik asko!
en-US
Report sent. Thank you!
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
eu
<strong>Orriaren zati batek huts egin du</strong>. Arazoaren berri eman eta ahalik eta azkarren konpontzeko, bidali mesedez txostena { -brand-product-name }(r)i.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-submit.label
eu
Bidali txostena
en-US
Submit report
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
eu
Orriaren zati batek huts egin du. Arazoaren berri eman eta ahalik eta azkarren konpontzeko, bidali mesedez txostena { -brand-product-name }(r)i.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
eu
{ $reportCount -> [one] Bidali gabeko hutsegite-txosten bat daukazu *[other] Bidali gabeko { $reportCount } hutsegite-txosten dauzkazu }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-deceptive-site.label
eu
Eman gune iruzurtiaren berri
en-US
Report Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-report-site-issue.label
eu
Eman gunearen arazoaren berri
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-report-broken-site.label
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report Broken Site
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
eu
Desgaitu iritzia bidaltzeko komandoak 'Laguntza' menutik ('Bidali iritzia' eta 'Eman gune iruzurtiaren berri').
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-backlogged-crash-reports-with-link
eu
Baimendu { -brand-short-name }(r)i zure izenean hutsegite-txostenak atzeko planoan bidaltzea <a data-l10n-name="crash-reports-link">Argibide gehiago</a>
en-US
Allow { -brand-short-name } to send backlogged crash reports on your behalf <a data-l10n-name="crash-reports-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
eu
Datuen berri ematea desgaituta dago eraikitze-konfigurazio honetarako
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-view-report-link
eu
Ikusi txostena
en-US
View report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
eu
Edukia blokeatzeak arazoak sor ditzake zenbait webgunerekin. Arazoen berri ematen duzunean, { -brand-short-name } guztiontzat hobetzen laguntzen duzu. Honekin batera URL bat eta zure nabigatzaile-ezarpenei buruzko informazioa bidaliko da Mozillara. <label data-l10n-name="learn-more">Argibide gehiago</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
eu
Edukia blokeatzeak arazoak sor ditzake zenbait webgunerekin. Arazoen berri ematen duzunean, { -brand-short-name } guztiontzat hobetzen laguntzen duzu. Honekin batera URL bat eta zure nabigatzaile-ezarpenei buruzko informazioa bidaliko da { -vendor-short-name }ra.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-send-report.label
eu
Bidali txostena
en-US
Send Report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view.title
eu
Eman hondatutako gunearen berri
en-US
Report a Broken Site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.label
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-report-broken-site.title
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sendreportview-error
eu
Errorea gertatu da txostena bidaltzean. Saiatu berriro geroago.
en-US
There was an error sending the report. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-send-report
eu
Bidali txostena
en-US
Send a report
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-sitefixedsendreport-label
eu
Gunea konponduta dago? Bidali txostena
en-US
Site fixed? Send report
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-mainview-title
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.label
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-header.title
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Report broken site
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.label
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-header.title
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-report-sent-label
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Your report has been sent
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>balizko aplikazio kaltegarri bat izateagatik salatuta dago</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>balizko aplikazio kaltegarri bat izateagatik salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>Arriskua ezikusi</a> eta gune ez-segurura joan zaitezke.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>asmo txarreko softwarea izateagatik salatuta dago</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>asmo txarreko softwarea izateagatik salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>Arriskua ezikusi</a> eta gune ez-segurura joan zaitezke.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>gune iruzurti gisa salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='report_detection'>Atzemate-arazo baten berri eman</a> dezakezu.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>iruzurgilea izateagatik salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='report_detection'>Atzemate-arazo baten berri eman</a> edo <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>arriskua ezikusi</a> eta gune ez-segurura joan zaitezke.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>software kaltegarria izateagatik salatuta dago</a>.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
eu
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> gunea <a data-l10n-name='error_desc_link'>software kaltegarria izateagatik salatuta dago</a>. <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>Arriskua ezikusi</a> eta gune ez-segurura joan zaitezke.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-thanks-for-reporting.heading
eu
Eskerrik asko jakinarazpenagatik!
en-US
Thanks for reporting!
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available-button2
eu
Jakinarazi produktua berriz ere erabilgarri dagoela
en-US
Report product is in stock
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-product-not-available.message
eu
Produktua berriz ere erabilgarri dagoela ikusten baduzu, jakinaraz iezaguzu eta balorazioak egiaztatzeari ekingo diogu.
en-US
If you see this product is back in stock, report it and we’ll work on checking the reviews.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-report-extension.label
eu
Eman hedapenaren berri
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-report-extension.label
eu
Eman hedapenaren berri
en-US
Report Extension
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
crashedpluginsMessage.submitButton.label
eu
Bidali hutsegite-txostena
en-US
Submit a crash report
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.decodeError.button
eu
Eman gunearen arazoaren berri
en-US
Report site issue
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedAttackSite
eu
Ustezko web erasoa!
en-US
Reported Attack Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedHarmfulSite
eu
Gune erasotzaile gisa markatuta!
en-US
Reported Harmful Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.reportedUnwantedSite
eu
Salatutako nahi ez den softwarearen gunea!
en-US
Reported Unwanted Software Site!
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
eu
Une honetan ezin da errore honen berri eman.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
deceptiveBlocked
eu
%S gunea gune iruzurti gisa dago salatuta eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
harmfulBlocked
eu
%S gunea balizko gune arriskutsu bezala salatua dago eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malwareBlocked
eu
%S gunea gune erasotzaile bezala salatua dago eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unwantedBlocked
eu
%S gunea nahi ez den softwarearen zerbitzari bezala salatua dago eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
eu
Firefoxek arazo bat izan du eta huts egin du. Zure fitxa eta leihoak berreskuratzen saiatuko gara berrabiaraztean\n\nArazo hau aztertu eta konpontzen laguntzeko, hutsegitearen txostena bidal diezagukezu.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
eu
Firefoxek arazo bat izan du eta huts egin du. Zure fitxa eta leihoak berreskuratzen saiatuko gara berrabiaraztean\n\nTamalez, hutsegiteen berriemailea ez da gai hutsegite honen txostena bidaltzeko.\n\nXehetasunak: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.label2
eu
Eman gunearen arazoaren berri
en-US
Report Site Issue
Entity # all locales browser • extensions • report-site-issue • webcompat.properties
wc-reporter.tooltip
eu
Eman gunearen bateragarritasun-arazo baten berri
en-US
Report a site compatibility issue
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
eu
Jakinarazi programa-errorea
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing
eu
Dominatzaileen txostena sortzen
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
dominatorTree.state.computing.full
eu
Dominatzaileen txostena sortzen
en-US
Generating dominators report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census
eu
Txostena gordetzen
en-US
Saving report
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot.state.saving-census.full
eu
Agregatuen txostena sortzen
en-US
Generating aggregate report
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deceptiveBlocked
eu
%S helbideko orria iruzurti gisa dago salatuta eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
This web page at %S has been reported as a deceptive site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
harmfulBlocked
eu
%S gunea balizko gune arriskutsu bezala salatua dago eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
The site at %S has been reported as a potentially harmful site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malwareBlocked
eu
%S(e)ko gunea gune erasotzaile bezala erreportaturik dago eta zure segurtasun-irizpideetan oinarrituta blokeatuta dago.
en-US
The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unwantedBlocked
eu
%S gunea nahi ez den softwarearen zerbitzari bezala salatua dago eta blokeatu egin da zure segurtasun-ezarpenetan oinarrituta.
en-US
The site at %S has been reported as serving unwanted software and has been blocked based on your security preferences.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
eu
Report-only CSP politika baten bortxaketa gertatu da ("%1$S"). Portaera baimendu egin da eta CSP txostena bidali da.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolationWithURI
eu
Orriaren ezarpenek %2$S URIko baliabidea kargatzea antzeman dute ("%1$S"). CSP txostena bidaltzen ari da.
en-US
The page’s settings observed the loading of a resource at %2$S (“%1$S”). A CSP report is being sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldNotParseReportURI
eu
ezin izan da txostenaren URIa analizatu: %1$S
en-US
couldn’t parse report URI: %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringReportOnlyDirective
eu
Isolamenduko direktiba ezikusten report-only '%1$S' politika bidez banatzen denean
en-US
Ignoring sandbox directive when delivered in a report-only policy ‘%1$S’
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotHttpsOrHttp2
eu
Txostenaren URIak (%1$S) HTTP edo HTTPS URIa izan behar du.
en-US
The report URI (%1$S) should be an HTTP or HTTPS URI.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
reportURInotInReportOnlyHeader
eu
Gune honek (%1$S) Report-Only politika dauka baina URIa falta da. CSPak ez du blokeatuko eta ezingo du politika honen bortxaketen berri eman.
en-US
This site (%1$S) has a Report-Only policy without a report URI. CSP will not block and cannot report violations of this policy.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
triedToSendReport
eu
Txostena URI baliogabera bidaltzen saiatu da: "%1$S"
en-US
Tried to send report to invalid URI: “%1$S”
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderDuplicateGroup
eu
Reporting goiburua: bikoiztutako "%S" talde-izena ezikusten.
en-US
Reporting Header: ignoring duplicated group named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidEndpoint
eu
Reporting goiburua: amaiera-izen baliogabea ezikusten "%S" izena duen elementuarentzat.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint for item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidItem
eu
Reporting goiburua: "%S" izeneko elementu baliogabea ezikusten.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid item named “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidJSON
eu
Reporting goiburua: JSON balio baliogabea jaso da.
en-US
Reporting Header: invalid JSON value received.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidNameItem
eu
Reporting goiburua: talde-izen baliogabea.
en-US
Reporting Header: invalid name for group.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
ReportingHeaderInvalidURLEndpoint
eu
Reporting goiburua: "%1$S" amaiera-izenaren URL baliogabea ezikusten "%2$S" izena duen elementuarentzat.
en-US
Reporting Header: ignoring invalid endpoint URL “%1$S” for item named “%2$S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE_OCSP
eu
Jaulkitzailearen OCSP erantzungailuak ziurtagiria baliogabetuta dagoela dio.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT
eu
SSL parekoak okerreko ziurtagiri egiaztapen balio baten berri eman du.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT
eu
SSL parekoak okerreko mezu autentifikazio gako baten berri eman du.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT
eu
Parekoak sinadura berreste edo gako aldaketa huts baten berri eman du.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_EXPORT_RESTRICTION_ALERT
eu
Parekoak negoziazioa ez dituela esportazio erregulazioak betetzen berri eman du.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
eu
Parekoak barne errore bat izan duenaren berri eman du.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
eu
Parekoak onartzen ez duen edo bateraezina den protokolo bertsioaren berri eman du.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crash-reports-title
eu
Hutsegite-txostenak
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-submitted-label
eu
Bidalitako hutsegite-txostenak
en-US
Submitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
crashes-unsubmitted-label
eu
Bidali gabeko hutsegite-txostenak
en-US
Unsubmitted Crash Reports
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-submitted-description
eu
Bidalitako txostenen zerrenda ezabatuko du honek baina bidalitako datuak ez dira ezabatuko. Ekintza hau ezin da desegin.
en-US
This will remove the list of submitted crash reports but will not delete the submitted data. This cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-unsubmitted-description
eu
Bidali gabeko txosten guztiak ezabatuko dira eta ekintza ezin da desegin.
en-US
This will delete all unsubmitted crash reports and cannot be undone.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
id-heading
eu
Txostenaren IDa
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-config-label
eu
Aplikazio hau ez da konfiguratu hutsegite-txostenak bistaratzeko. Horretarako <code>breakpad.reportURL</code> hobespena ezarri behar da.
en-US
This application has not been configured to display crash reports. The preference <code>breakpad.reportURL</code> must be set.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
no-reports-label
eu
Ez da bidali hutsegite-txostenik.
en-US
No crash reports have been submitted.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDefault
eu
Aplikazio hau hutsegite baten ondoren exekutatzen da aplikazioaren egileari hutsegitearen berri emateko. Ez litzateke zuzenean exekutatu behar.
en-US
This application is run after a crash to report the problem to the application vendor. It should not be run directly.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterDescriptionText2
eu
%s(e)k arazo bat izan du eta huts egin du.\n\nArazo hau aztertu eta konpontzen laguntzeko, hutsegitearen txostena bidal diezagukezu.
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterErrorText
eu
Aplikazioak arazo bat izan du eta huts egin du.\n\nTamalez, hutsegiteen berriemailea ez da gai hutsegite honen txostena bidaltzeko.\n\nXehetasunak: %s
en-US
The application had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterProductErrorText2
eu
%s(e)k arazo bat izan du eta huts egin du.\n\nTamalez, hutsegiteen berriemailea ez da gai hutsegite honen txostena bidaltzeko.\n\nXehetasunak: %s
en-US
%s had a problem and crashed.\n\nUnfortunately, the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterTitle
eu
Hutsegiteen berriemailea
en-US
Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
CrashReporterVendorTitle
eu
%s hutsegiteen berriemailea
en-US
%s Crash Reporter
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
eu
%s(r)en bertsioak ez du euskarri gehiago. Hutsegiteen txostenak ez dira gehiago onartzen bertsio honentzat. Pentsa ezazu bertsio-berritzea onartutako bertsio batera.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoServerURL
eu
Aplikazioak ez du zehaztu hutsegitearen berri emateko zerbitzaria.
en-US
The application did not specify a crash reporting server.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
eu
Ezin dira aurkitu hutsegitearen berriemailearen ezarpenak.
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ExtraReportInfo
eu
Aplikazioak huts egin zueneko egoerari buruzko informazio teknikoa ere badu txosten honek.
en-US
This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportDuringSubmit2
eu
Txostena bidaltzen
en-US
Submitting your report
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
eu
Hutsegite-txostena irten edo berrabiarazi aurretik bidaliko da.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportResubmit
eu
Bidaltzean huts egindako txostenak birbidaltzen
en-US
Resending reports that previously failed to send
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitFailed
eu
Arazoa egon da txostena bidaltzean.
en-US
There was a problem submitting your report.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportSubmitSuccess
eu
Txostena ongi bidali da!
en-US
Report submitted successfully!
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ViewReportTitle
eu
Txostenaren edukia
en-US
Report Contents
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
report-addon-button
eu
Salatu
en-US
Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-data-upload
eu
Warning: Source string is missing
en-US
<code>datareporting.healthreport.uploadEnabled</code>: { $data-upload-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
eu
{ -brand-short-name }(e)ko hainbat funtzionaltasunek, hala nola hutsegiteen berriemaileak, { -vendor-short-name }ri iritzia emateko aukera ematen dizute. Iritzia bidaltzea aukeratuz gero, { -vendor-short-name }ri baimena ematen diozu iritzi hori erabiltzeko bere produktuak hobetzeko, bere webguneetan eta banatzeko.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-all-reports
eu
Hutsegite-txosten guztiak
en-US
All Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-id
eu
Txostenaren IDa
en-US
Report ID
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-no-config
eu
Aplikazioa ez da konfiguratu hutsegite-txostenak bistaratzeko.
en-US
This application has not been configured to display crash reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-title
eu
Hutsegite-txostenak
en-US
Crash Reports
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
eu
{ $reports -> [one] Hutsegite-txosten guztiak (emandako denbora-tartean zain dagoen hutsegite bat kontuan hartuta) *[other] Hutsegite-txosten guztiak (emandako denbora-tartean zain daude { $reports } hutsegite kontuan hartuta) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
eu
{ $days -> [one] Azken eguneko hutsegite-txostenak *[other] Azken { $days } egunetako hutsegite-txostenak }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-button
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Copy Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-history-button
eu
Warning: Source string is missing
en-US
Copy Report History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
eu
Badirudi programa-errore bat aurkitu duzula. Hemen bertan horren berri emateaz gain, arazoa konpontzeko biderik onena zuzenean hedapenaren garatzailearekin harremanetan jartzea da. Garatzaileari buruzko informazioa eskuratzeko, <a data-l10n-name="support-link">bisitatu hedapenaren webgunea</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
eu
Badirudi programa-errore bat aurkitu duzula. Hemen bertan horren berri emateaz gain, arazoa konpontzeko biderik onena zuzenean webgunearen garatzailearekin harremanetan jartzea da. Garatzaileari buruzko informazioa eskuratzeko, <a data-l10n-name="support-link">bisitatu webgunea</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
eu
Badirudi programa-errore bat aurkitu duzula. Hemen bertan horren berri emateaz gain, arazoa konpontzeko biderik onena zuzenean itxuraren garatzailearekin harremanetan jartzea da. Garatzaileari buruzko informazioa eskuratzeko, <a data-l10n-name="support-link">bisitatu itxuraren webgunea</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-dialog-title
eu
{ $addon-name } gehigarrirako txostena
en-US
Report for { $addon-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
eu
Ez zaude ziur zein arazo hautatu? <a data-l10n-name="learnmore-link">Hedapen eta itxurak salatzeko argibide gehiago</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
eu
Hedapen eta itxurak salatzeko argibide gehiago
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted
eu
Bertan behera utzi da <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> gehigarrirako salaketa.
en-US
Report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-aborted2.message
eu
Bertan behera utzi da { $addon-name } gehigarrirako salaketa.
en-US
Report for { $addon-name } canceled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error
eu
Errorea gertatu da <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> gehigarrirako salaketa bidaltzerakoan.
en-US
There was an error sending the report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit
eu
<span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> gehigarrirako salaketa ez da bidali orain dela gutxi beste salaketa bat bidali delako.
en-US
The report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error-recent-submit2.message
eu
{ $addon-name } gehigarrirako salaketa ez da bidali orain dela gutxi beste salaketa bat bidali delako.
en-US
The report for { $addon-name } wasn’t sent because another report was submitted recently.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-error2.message
eu
Errorea gertatu da { $addon-name } gehigarrirako salaketa bidaltzerakoan.
en-US
There was an error sending the report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> hedapena kendu egin duzu.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-extension2.message
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. { $addon-name } hedapena kendu egin duzu.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the extension { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. Guneei baimenak ematen dizkion <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> hedapena kendu egin duzu.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-sitepermission2.message
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. Guneei baimenak ematen dizkion { $addon-name } hedapena kendu egin duzu.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the Site Permissions add-on { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> itxura kendu egin duzu.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-removed-theme2.message
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. { $addon-name } itxura kendu egin duzu.
en-US
Thank you for submitting a report. You’ve removed the theme { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> gehigarria kendu egin nahi duzu?
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik.
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted-noremove2.message
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik.
en-US
Thank you for submitting a report.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitted2.message
eu
Eskerrik asko salaketa bidaltzeagatik. { $addon-name } gehigarria kendu egin nahi duzu?
en-US
Thank you for submitting a report. Do you want to remove { $addon-name }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting
eu
Salaketa bidaltzen <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span> gehigarrirako.
en-US
Sending report for <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon-name }</span>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-messagebar-submitting2.message
eu
Salaketa bidaltzen { $addon-name } gehigarrirako.
en-US
Sending report for { $addon-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-policy-suggestions
eu
Oharra: Copyright eta marka erregistratuei buruzko arazoak aparteko prozesu batean salatu behar dira. Arazoaren berri emateko, <a data-l10n-name="report-infringement-link">erabili jarraibide hauek</a>.
en-US
Note: Copyright and trademark issues must be reported in a separate process. <a data-l10n-name="report-infringement-link">Use these instructions</a> to report the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions
eu
Hedapena salatu aurretik, zure ezarpenak aldatzen saia zaitezke:
en-US
Before reporting the extension, you can try changing your settings:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
eu
Oharra: ez sartu informazio pertsonalik (adib. izena, helbide elektronikoa, telefono zenbakia, helbide fisikoa). { -vendor-short-name }(e)k salaketa hauen erregistro iraunkorra mantentzen du.
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-extension
eu
Salatu hedapen hau { -vendor-short-name }(r)i
en-US
Report This Extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-sitepermission
eu
Salatu guneei baimenak ematen dizkion hedapen hau { -vendor-short-name }(r)i
en-US
Report This Site Permissions add-on to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-title-theme
eu
Salatu itxura hau { -vendor-short-name }(r)i
en-US
Report This Theme to { -vendor-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
eu
Eman honen gisako erroreen berri { -vendor-short-name }ri asmo txarreko guneak identifikatzen eta blokeatzen laguntzeko
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-revoked-certificate-ocsp
eu
Jaulkitzailearen OCSP erantzungailuak ziurtagiria baliogabetuta dagoela dio.
en-US
Issuer’s OCSP responder reports certificate is revoked.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-hash-value-alert
eu
SSL parekoak okerreko ziurtagiri egiaztapen balio baten berri eman du.
en-US
SSL peer reported bad certificate hash value.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-mac-alert
eu
SSL parekoak okerreko mezu autentifikazio gako baten berri eman du.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-decrypt-error-alert
eu
Parekoak sinadura berreste edo gako aldaketa huts baten berri eman du.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-export-restriction-alert
eu
Parekoak negoziazioa ez dituela esportazio erregulazioak betetzen berri eman du.
en-US
Peer reports negotiation not in compliance with export regulations.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-internal-error-alert
eu
Parekoak barne errore bat izan duenaren berri eman du.
en-US
Peer reports it experienced an internal error.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
eu
Parekoak onartzen ez duen edo bateraezina den protokolo bertsioaren berri eman du.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.