Transvision

Displaying 125 results for the string Kopier in da:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx
da
kopiere den gemte adgangskode
en-US
copy the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
da
Indtast dine login-informationer til Windows for at kopiere din adgangskode. Dette hjælper med at beskytte dine kontis sikkerhed.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-copied-password-button-text
da
Kopieret!
en-US
Copied!
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-copied-username-button-text
da
Kopieret!
en-US
Copied!
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-copy-password-button-text
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-copy-username-button-text
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-copy-link.label
da
Kopier link til lydklip
en-US
Copy Audio Link
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-email.label
da
Kopier mailadresse
en-US
Copy Email Address
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-link-simple.label
da
Kopier link
en-US
Copy Link
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-phone.label
da
Kopier telefonnummer
en-US
Copy Phone Number
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-copy-link.label
da
Kopier link til billede
en-US
Copy Image Link
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-copy-text.label
da
Kopier tekst fra billede
en-US
Copy Text From Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-copy.label
da
Kopier billede
en-US
Copy Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-strip-on-share-link.label
da
Kopier link uden websteds-sporing
en-US
Copy Link Without Site Tracking
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-copy-link.label
da
Kopier link til video
en-US
Copy Video Link
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-screenshot-copied
da
Skærmbillede kopieret!
en-US
Screenshot copied!
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-copy-download-link.label
da
Kopier linkadresse
en-US
Copy Download Link
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-copy-link
da
Kopier link
en-US
Copy Link
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-getting-new-device-body
da
Sikkerhedskopier dine data nu for at være forberedt, når du får din nye enhed.
en-US
Back up your data now, so you’re ready to go when your device arrives.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-getting-new-device-primary-button
da
Sådan sikkerhedskopierer du dine data
en-US
How to back up my data
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-header
da
Husk at sikkerhedskopiere dine data
en-US
Don’t forget to back up your data
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-primary-button
da
Sådan sikkerhedskopierer du dine data
en-US
How to back up my data
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-copy-download-link
da
Kopier linkadresse
en-US
Copy Download Link
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
menu-copy.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-cmd-backup.label
da
Sikkerhedskopier
en-US
Backup
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button-mac.tooltiptext
da
Importer og sikkerhedskopier dine bogmærker
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-maintenance-button.tooltiptext
da
Importer og sikkerhedskopier dine bogmærker
en-US
Import and backup your bookmarks
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-title.title
da
Kopier skærmbillede til udklipsholderen
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-tooltip
da
Kopier skærmbillede til udklipsholder
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
da
Dit skærmbillede er blevet kopieret til udklipsholderen. Tryk { screenshots-meta-key }-V for at indsætte.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-title
da
Skærmbillede kopieret
en-US
Shot Copied
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-title
da
Link kopieret
en-US
Link Copied
Entity # all locales browser • browser • screenshotsOverlay.ftl
screenshots-overlay-copy-button
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-context-copy.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
duplicate-tab.label
da
Kopier faneblad
en-US
Duplicate Tab
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
duplicate-tabs.label
da
Kopier faneblade
en-US
Duplicate Tabs
Entity # all locales browser • browser • textRecognition.ftl
text-recognition-modal-results-title
da
Tekst kopieret fra billede
en-US
Text copied from image
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
copy-button.tooltip
da
Kopier (%S)
en-US
Copy (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
copy-button.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
copy-button.tooltiptext2
da
Kopier (%S)
en-US
Copy (%S)
Entity # all locales browser • installer • override.properties
CopyDetails
da
Kopier detaljer til udklipsholder
en-US
Copy Details To Clipboard
Entity # all locales browser • installer • override.properties
CopyFailed
da
Kopiering mislykkedes
en-US
Copy failed
Entity # all locales browser • installer • override.properties
CopyTo
da
"Kopier til "
en-US
"Copy to "
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copy
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyAllChanges
da
Kopier alle ændringer
en-US
Copy All Changes
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyAllChangesDescription
da
Kopier en liste med alle CSS-ændringer til udklipsholderen
en-US
Copy a list of all CSS changes to clipboard.
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyDeclaration
da
Kopier erklæring
en-US
Copy Declaration
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyRule
da
Kopier regel
en-US
Copy Rule
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyRuleDescription
da
Kopier indholdet af denne CSS-regel til udklipsholderen
en-US
Copy contents of this CSS rule to clipboard.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
copyFunction.label
da
Kopier funktion
en-US
Copy function
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
copySource.label
da
Kopier kilde-tekst
en-US
Copy source text
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
copySourceUri2
da
Kopier kilde-URI
en-US
Copy source URI
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
copyStackTrace
da
Kopier stack trace
en-US
Copy stack trace
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
copyToClipboard.label
da
Kopier til udklipsholderen
en-US
Copy to clipboard
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.menu.copyUrlToClipboard.label
da
Kopier linkadresse
en-US
Copy Link Address
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyAttributeValue.label
da
Kopier attribut-værdien "%S"
en-US
Copy Attribute Value “%S”
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyHTMLSubmenu.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorDuplicateNode.label
da
Kopier node
en-US
Duplicate Node
Entity # all locales devtools • client • jsonview.properties
jsonViewer.Copy
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAll
da
Kopier alle
en-US
Copy All
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAllAsHar
da
Kopier alle som HAR
en-US
Copy All As HAR
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAsCurl
da
Kopier som cURL
en-US
Copy as cURL
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAsFetch
da
Kopier som Fetch
en-US
Copy as Fetch
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAsPowerShell
da
Kopier som PowerShell
en-US
Copy as PowerShell
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyImageAsDataUri
da
Kopier billede som en data-URI
en-US
Copy Image as Data URI
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyRequestData
da
Kopier %S-data
en-US
Copy %S Data
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyRequestHeaders
da
Kopier request-headers
en-US
Copy Request Headers
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyResponse
da
Kopier response
en-US
Copy Response
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyResponseHeaders
da
Kopier response-headers
en-US
Copy Response Headers
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyUrl
da
Kopier URL
en-US
Copy URL
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyUrlParams
da
Kopier URL-parametre
en-US
Copy URL Parameters
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyValue
da
Kopier værdi
en-US
Copy Value
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.copyHarTooltip
da
Kopier netværksdata til udklipsholder
en-US
Copy network data to the clipboard
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.context.copyFrame
da
Kopier meddelelse
en-US
Copy Message
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.context.copyFrameAsBase64
da
Kopier som Base64
en-US
Copy as Base64
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.context.copyFrameAsHex
da
Kopier som Hex
en-US
Copy as Hex
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.context.copyFrameAsText
da
Kopier som tekst
en-US
Copy as Text
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-context-menu-copy.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-copy-url.label
da
Kopier URL
en-US
Copy URL
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.copyAllMessages.label
da
Kopier alle beskeder
en-US
Copy all Messages
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.copyMessage.label
da
Kopier besked
en-US
Copy Message
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.copyObject.label
da
Kopier objekt
en-US
Copy Object
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.copyURL.label
da
Kopier linkadresse
en-US
Copy Link Location
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.commands.copyValueToClipboard
da
Strengen blev kopieret til udklipsholder.
en-US
String was copied to clipboard.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.copyButton.label
da
Kopier beskedens meta-data til udklipsholderen.
en-US
Copy message metadata to clipboard
Entity # all locales devtools • shared • eyedropper.properties
colorValue.copied
da
kopieret
en-US
copied
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
da
Kopier skærmbilledet til udklipsholderen? (true/false)
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
da
Vælg true, hvis du vil kopiere skærmbilledet i stedet for at gemme det som en fil.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotCopied
da
Skærmbilledet blev kopieret til udklipsholder.
en-US
Screenshot copied to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorCopying
da
Der opstod en fejl med at kopiere skærmbilledet til udklipsholder.
en-US
Error occurred while copying screenshot to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copy
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyColor
da
Kopier farve
en-US
Copy Color
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyDeclaration
da
Kopier erklæring
en-US
Copy Declaration
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyImageDataUrl
da
Kopier billedets data-URL
en-US
Copy Image Data-URL
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyLocation
da
Kopier adresse
en-US
Copy Location
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyPropertyName
da
Kopier egenskabsnavn
en-US
Copy Property Name
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyPropertyValue
da
Kopier egenskabsværdi
en-US
Copy Property Value
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyRule
da
Kopier regel
en-US
Copy Rule
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copySelector
da
Kopier selector
en-US
Copy Selector
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyUrl
da
Kopier URL
en-US
Copy URL
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.copyImageDataUrlError
da
Kunne ikke kopiere billedets data-URL
en-US
Failed to copy image Data-URL
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
da
document.execCommand('klip'/'kopier')blev nægtet, fordi ordren ikke blev kaldt fra en hurtig, brugergenereret event handler.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SVGDeselectAll
da
SVGSVGElement.deselectAll er forældet eftersom den kopierer funktionalitet fra Selection API.
en-US
SVGSVGElement.deselectAll is deprecated as it duplicates functionality from the Selection API.
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • aboutConfig.ftl
config-context-menu-copy-pref-name.label
da
Kopier navn
en-US
Copy Name
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • aboutConfig.ftl
config-context-menu-copy-pref-value.label
da
Kopier værdi
en-US
Copy Value
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-info-no-smartcard-backup
da
Hvis det ikke er muligt at sikkerhedskopiere certifikater fra en hardware sikkerhedsenhed så som et smart card.
en-US
It is not possible to back up certificates from a hardware security device such as a smart card.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-message
da
Adgangskoden beskytter din sikkerhedskopi af certifikatet. Du skal angive en adgangskode for at fortsætte sikkerhedskopieringen.
en-US
The certificate backup password you set here protects the backup file that you are about to create. You must set this password to proceed with the backup.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
da
Dette plugin gør det muligt at afspille krypterede mediefiler i overensstemmelse med Encrypted Media Extensions specification. Websteder anvender typisk krypterede mediefiler for at undgå kopiering af betalt medie-indhold. Læs mere om Encrypted Media Extensions på https://www.w3.org/TR/encrypted-media/
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
da
Dette plugin gør det muligt at afspille krypterede mediefiler i overensstemmelse med Encrypted Media Extensions specification. Websteder anvender typisk krypterede mediefiler for at undgå kopiering af betalt medie-indhold. Læs mere om Encrypted Media Extensions på https://www.w3.org/TR/encrypted-media/
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
da
{ -brand-short-name } gøres tilgængelig for dig under retningslinjerne i <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. Dette betyder at du må bruge, kopiere og videregive { -brand-short-name } til andre. Du er er også velkommen til at ændre i kildekoden til { -brand-short-name } for at opfylde dine behov. Mozilla Public License tildeler dig også retten til at videregive dine ændrede versioner.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
copy-raw-data-to-clipboard-label
da
Kopier rå data til udklipsholderen
en-US
Copy raw data to clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
copy-text-to-clipboard-label
da
Kopier tekst til udklipsholderen
en-US
Copy text to clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
raw-data-copied
da
Rå data blev kopieret til udklipsholderen
en-US
Raw data copied to clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
text-copied
da
Tekst blev kopieret til udklipsholderen
en-US
Text copied to clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-copy
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-copy-to-clipboard
da
Kopier rå data til udklipsholderen
en-US
Copy raw data to clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-button
da
Kopier rapport
en-US
Copy Report
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-copy-report-history-button
da
Kopier rapport-historik
en-US
Copy Report History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-copy-to-clipboard
da
Kopier til udklipsholder
en-US
Copy to clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-copy-cmd.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • textActions.ftl
text-action-copy.label
da
Kopier
en-US
Copy
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • textActions.ftl
text-action-strip-on-share.label
da
Kopier uden websteds-sporing
en-US
Copy Without Site Tracking
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-copies-label
da
Kopier
en-US
Copies
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-error-invalid-copies
da
Kopier skal være et tal mellem 1 og 10000.
en-US
Copies must be a number between 1 and 10000.

No matching results for the string Kopier for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.