Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 1 result for the string Grid in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.gridToggle.tooltip
ca
Feu clic per activar/desactivar el ressaltador del CSS Grid
en-US
Click to toggle the CSS Grid highlighter

Displaying 25 results for the string Grid in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.display.grid.tooltiptext2
ca
Aquest element es comporta com un element de bloc i presenta el seu contingut d'acord amb el model de graella. Feu clic aquí per alternar la superposició de la graella per a aquest element.
en-US
This element behaves like a block element and lays out its content according to the grid model. Click to toggle the grid overlay for this element.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.display.inlineGrid.tooltiptext2
ca
Aquest element es comporta com un element en línia i presenta el seu contingut d'acord amb el model de graella. Feu clic aquí per alternar la superposició de la graella per a aquest element.
en-US
This element behaves like an inline element and lays out its content according to the grid model. Click to toggle the grid overlay for this element.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.display.subgrid.tooltiptiptext
ca
Warning: Source string is missing
en-US
This element lays out its content according to the grid model but defers the definition of its rows and/or columns to its parent grid container.
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.cannotShowGridOutline
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Cannot show outline for this grid
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.cannotShowGridOutline.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The selected grid’s outline cannot effectively fit inside the layout panel for it to be usable.
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.gridDisplaySettings
ca
Paràmetres de visualització de la graella
en-US
Grid Display Settings
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.header
ca
Graella
en-US
Grid
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.noGridsOnThisPage
ca
Warning: Source string is missing
en-US
CSS Grid is not in use on this page
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.overlayGrid
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Overlay Grid
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.toggleGridHighlighter
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Toggle Grid Highlighter
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-container
ca
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a grid container.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-container-fix
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>display:grid</strong> or <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-item
ca
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a grid item.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-item-fix-2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>display:grid</strong> or <strong>display:inline-grid</strong> to the element’s parent. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-or-flex-container
ca
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s neither a flex container nor a grid container.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>display:grid</strong> or <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container
ca
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a flex container, a grid container, or a multi-column container.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding either <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, or <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-or-flex-item
ca
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a grid or flex item.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-3
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong>, or <strong>display:inline-flex</strong> to the element’s parent. { learn-more }
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
gridtype-container
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Grid Container
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
gridtype-dual
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Grid Container/Item
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
gridtype-item
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Grid Item
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.gridToggle.tooltip
ca
Feu clic per activar/desactivar el ressaltador del CSS Grid
en-US
Click to toggle the CSS Grid highlighter
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
gridcell
ca
cel·la de graella
en-US
gridcell
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.