Transvision

Displaying 21 results for the string Dominio in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
gl
Definir dominios cos que se pode acceder a Google Workspace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
gl
Desactivar avisos segundo a extensión de ficheiro de tipos de ficheiro específicos en dominios.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-col.label
gl
Dominio
en-US
Domain
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
gl
Introduza o nome de dominio do sitio web
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
gl
{ -brand-short-name } non usará DNS seguro nestes sitios e nos seus subdominios.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
gl
O sistema de nomes de dominio (DNS) sobre HTTPS envía a súa solicitude de nome de dominio a través dunha conexión cifrada, creando un DNS seguro e dificultando que outros poidan ver a que sitio web está a piques de acceder.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • langpack-metadata.ftl
langpack-contributors
gl
Proxecto Trasno (http://trasno.gal/), Asociación PuntoGal (http://asociacion.dominio.gal/)
en-US
{ "" }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
gl
Ver aos traballadores do servizo doutros dominios
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
gl
Abra <a>about:debugging</a> para os Service Workers doutros dominios
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
gl
Dominio
en-US
Domain
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedInvalidDomain
gl
A cookie "%1$S" foi rexeitada por dominio non válido.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected for invalid domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
gl
Non foi posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O nome do dominio requirido non coincide co certificado do servidor.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
gl
Non é posíbel conectar: O elemento do mesmo nivel de SSL está noutro dominio de FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
gl
Dominio:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
gl
{ $scheme }: as orixes con comodíns nas directivas «{ $directive }» deben incluír polo menos un subdominio non xenérico (p.ex.: *.example.com no lugar de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
gl
{ $domainCount -> [one] Acceder aos seus datos noutro dominio *[other] Acceder aos seus datos noutros { $domainCount } dominios }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
gl
Acceder aos seus datos para os sitios no dominio { $domain }
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-native-fallback-title2
gl
Posíbel risco de seguridade buscando este dominio
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-trr-only-title2
gl
Posíbel risco de seguridade buscando este dominio
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
gl
Non foi posíbel comunicar de modo seguro cun elemento do mesmo nivel: O nome do dominio requirido non coincide co certificado do servidor.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
gl
Non é posíbel conectar: O elemento do mesmo nivel de SSL está noutro dominio de FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.

No matching results for the string Dominio for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.